-3.5 C
Herttoniemi
EtusivuKannanotot ja lausunnot

Länsi-Herttoniemen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu

Länsi-Herttoniemen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu. Kaavan aineistoon voi tutustua 1.12.–22.12.2022. Suunnitelmia esitellään verkkotilaisuudessa 12.12.2022.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen liikuntapuiston suunnitelmaluonnoksesta 7.7.2022

Herttoniemi-seura on tutustunut liikuntapuistoa koskevaan suunnitelmaluonnokseen. Olemme tyytyväisiä, että liikuntapuistoa kunnostetaan ja siihen tulee uusia toimintoja. Erilaisia käyttäjäryhmiä, käyttöä ja urheilukentän roolia alueellisen yhteisöllisyyden tekijänä ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi.

Mielipide Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2022–2031

Herttoniemi-seura edellyttää, että Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, että toimenpiteiden tulee antaa sijaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle ja että niin valtapuiden kuin pienpuuston harvennusten määrä pidetään mahdollisimman pienenä.

Vetoomus Karhunkaatajan alueen metsäverkostoyhteyden puolesta

Herttoniemi-seura kiinnittää huomiota siihen, että Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotuksessa on merkitty länsiosien luontoyhteys (yleiskaavassa termi: metsäverkostoyhteys) väärään paikkaan verrattuna ylemmän tason kaavaan eli yleiskaavaan. Nyt päätöksen kohteena olevassa kaavassa esitetään Karhunlanka-nimistä katua luontoyhteyden tilalle.

Herttoniemi-seuran muistutus asemakaavanmuutoksesta Herttoniemessä, Abraham Wetterin tie 1

Herttoniemi-seura on tutustunut Abraham Wetterin tie 1:n asemakaavamuutoksen aineistoon. Jäähallin koon kasvaminen yhden kentän rakennuksesta kaksikenttäiseksi asemakaavanmuutoksen ehdotuksen mukaan pilaisi merkittävästi Herttoniemen kartanon RKY-alueen arvoja.

Mielipide Kivinokan asemakaavaluonnokseen

Kaavaluonnoksessa on valitettavasti kuitenkin aihetta kritiikkiin, joka liittyy joihinkin osiin rantareittiä sekä autoilun lisäämispyrkimyksiin Kivinokassa uusia parkkipaikkoja suunnittelemalla, jopa arvometsään!

Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmaluonnokseen

Tämä Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmasta keskittyy Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan ja Kivinokan alueisiin.

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seura on tarkastellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja on kiinnittänyt huomionsa seuraaviin asioihin:

Muistutus koskien Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotusta nro 12550

Herttoniemi-seura ry on seurannut Karhunkaatajan alueen asemakaavahankkeen etenemistä vuodesta 2013. Huolestumista ovat herättäneet lukuisat poikkeamat kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutos

Herttoniemi-seura ry:n lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on luettavissa tästä pdf-liitteestä.  OAS 1375 Herttoniemi-seuran lausuntoLataa

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteita käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 15.5.2018 ja 29.5.2018. Herttoniemi-seura toimitti toukokuussa lautakunnan jäsenille lisätietoa alueesta sekä kehitysehdotuksen koskien alueella kulkevaa poikittaista viherkäytävää. Lue pdf-muotoinen lausunto tästä linkistä Kehitysehdotukset (pdf)

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksen 28.2.2018 päivitettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Länsi-Herttoniemi on hyvin säilynyt, viihtyisä 1950-luvulla rakennettu puutarhakaupunginosa. Sillä on laajempaa merkitystä osana suomalaisen modernin arkkitehtuurin historiaa. Herttoniemi-seura haluaa tuoda tällä kaavamielipiteellä esiin huolensa alueen täydennysrakentamisesta.

Tuoreimmat

2,779FanitTykkää
88SeuraajatSeuraa
164SeuraajatSeuraa