EtusivuKannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta: Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen

Kaikki, ne puistot ja viheralueet, mitä Schalinin selvityksessä esitetään säilytettäväksi, tulee Herttoniemi-seuran mielestä myös säilyttää ja suojella. Kokonaisuutta ei pidä uhrata, sillä rakentamisen haitat ylittävät sen hyödyt. Rakentamisella alueelle saataisiin vain 625 asukasta lisää, mutta pilattaisiin useita iloa, terveyttä ja hyvinvointia tuottavia puistoja. Samalla turmeltaisiin arkkitehtonisesti ja maisemallisesti yhtenäisenä säilynyt kokonaisuus

Länsi-Herttoniemen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu

Länsi-Herttoniemen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu. Kaavan aineistoon voi tutustua 1.12.–22.12.2022. Herttoniemi-seura järjestää kaavatyöpajan sunnuntaina 18.12. klo 12 alkaen.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen liikuntapuiston suunnitelmaluonnoksesta 7.7.2022

Herttoniemi-seura on tutustunut liikuntapuistoa koskevaan suunnitelmaluonnokseen. Olemme tyytyväisiä, että liikuntapuistoa kunnostetaan ja siihen tulee uusia toimintoja. Erilaisia käyttäjäryhmiä, käyttöä ja urheilukentän roolia alueellisen yhteisöllisyyden tekijänä ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi.

Mielipide Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2022–2031

Herttoniemi-seura edellyttää, että Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, että toimenpiteiden tulee antaa sijaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle ja että niin valtapuiden kuin pienpuuston harvennusten määrä pidetään mahdollisimman pienenä.

Vetoomus Karhunkaatajan alueen metsäverkostoyhteyden puolesta

Herttoniemi-seura kiinnittää huomiota siihen, että Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotuksessa on merkitty länsiosien luontoyhteys (yleiskaavassa termi: metsäverkostoyhteys) väärään paikkaan verrattuna ylemmän tason kaavaan eli yleiskaavaan. Nyt päätöksen kohteena olevassa kaavassa esitetään Karhunlanka-nimistä katua luontoyhteyden tilalle.

Herttoniemi-seuran muistutus asemakaavanmuutoksesta Herttoniemessä, Abraham Wetterin tie 1

Herttoniemi-seura on tutustunut Abraham Wetterin tie 1:n asemakaavamuutoksen aineistoon. Jäähallin koon kasvaminen yhden kentän rakennuksesta kaksikenttäiseksi asemakaavanmuutoksen ehdotuksen mukaan pilaisi merkittävästi Herttoniemen kartanon RKY-alueen arvoja.

Mielipide Kivinokan asemakaavaluonnokseen

Kaavaluonnoksessa on valitettavasti kuitenkin aihetta kritiikkiin, joka liittyy joihinkin osiin rantareittiä sekä autoilun lisäämispyrkimyksiin Kivinokassa uusia parkkipaikkoja suunnittelemalla, jopa arvometsään!

Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmaluonnokseen

Tämä Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmasta keskittyy Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan ja Kivinokan alueisiin.

Mielipide Itäväylän reunapuiston puistosuunnitelmaluonnokseen

Baanan linjauksessa Itäväylän reunapuiston halki on kaksi ongelmallista ja vaikeasti ratkaistavaa kohtaa. Molemmat ovat tämän suunnitelman mukaisesti toteutettuina vaarallisia. 1) Susitien/ Konemestarinkadun alikulku ja 2) Ilvestien/ Valurinkadun alikulun risteysalueet.

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seura on tarkastellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja on kiinnittänyt huomionsa seuraaviin asioihin:

Muistutus koskien Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotusta nro 12550

Herttoniemi-seura ry on seurannut Karhunkaatajan alueen asemakaavahankkeen etenemistä vuodesta 2013. Huolestumista ovat herättäneet lukuisat poikkeamat kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutos

Herttoniemi-seura ry:n lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on luettavissa tästä pdf-liitteestä.  OAS 1375 Herttoniemi-seuran lausuntoLataa

Tuoreimmat

2,779FanitTykkää
88SeuraajatSeuraa
166SeuraajatSeuraa