Koti Herttoniemi Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteita käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 15.5.2018 ja 29.5.2018. Herttoniemi-seura toimitti toukokuussa lautakunnan jäsenille lisätietoa alueesta sekä kehitysehdotuksen koskien alueella kulkevaa poikittaista viherkäytävää. Lue pdf-muotoinen lausunto tästä linkistä Kehitysehdotukset (pdf)

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksen 28.2.2018 päivitettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Oas 1131-01/18 1 (7)
Hankenro 1503_1

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Länsi-Herttoniemi on hyvin säilynyt, viihtyisä 1950-luvulla rakennettu puutarhakaupunginosa Sillä on laajempaa merkitystä osana suomalaisen modernin arkkitehtuurin historiaa. Alue liittyy saumattomasti Vanhankaupunginlahden virkistys- ja
luonnonsuojelualueisiin. Herttoniemi-seura haluaa tuoda tällä kaavamielipiteellä esiin huolensa alueen täydennysrakentamisesta. Seura on antanut lausunnon saman alueen aiemmasta OAS:sta v. 2014. Lausunto on edelleen ajankohtainen, emmekä toista kaikkea siinä sanottua tässä.
http://www.herttoniemi.fi/herttoniemi-seura/kannanotot/3092-lansi-herttoniemen-asemakaavan-muutos-
taydennysrakentaminen

Herttoniemi-seuran mielipide Roihupellon uuteen suunnitteluperiaatteeseen

Kiitämme suunnittelijoita tahtotilasta pyrkiä suurempaan tonttitehokkuuteen Roihupellon alueella.

Herttoniemi-seura ymmärtää tarpeen turvata alueen yritysten toimintamahdollisuudet. Seura kannattaa kuitenkin suunnitteluperiaatteita huomattavasti runsaampaa asuntorakentamista, sillä alueelle soveltuisi tiivis ja korkea rakentaminen niin toimitilojen kuin asuntojenkin osalta. Roihupeltoon suunniteltava asuntorakentaminen voisi vähentää rakennuspainetta metsäalueille sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille Herttoniemessä sekä Roihuvuoressa.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutokseen

Herttoniemi-seura on tutustunut 28.11.2017 päivitettyihin suunnitelmiin. Seura hyväksyy suunnitelmat, mutta haluaa viitata 14.10.2016 antamaamme lausuntoon Työnjohtajankadun kortteleiden suunnitelmaluonnoksesta ja tiiviin rakentamisen mukanaan tuomista haitta-vaikutuksista, muun muassa varjoisista sisäpihoista. Jatkosuunnittelussa pitäisikin kiinnittää huomiota erityisesti korkeatasoiseen pihasuunnitteluun ja julkisten alueiden...

Mielipide Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä

Herttoniemi-seura tervehtii tyytyväisyydellä suunnitelmia muodostaa Kivinokan vanhasta metsästä suojelualue. Perusteet suojelualueelle ovatkin erittäin vahvat, kuten siihen liittyvästä aineistostakin ilmenee.

Herttoniemi-seura esittää suojelualueen rajauksen laajentamista. Alueen kaakkoispuolella on laaja ja korkea kallioalue, joka on syytä saada mukaan suojelualueeseen. Samoin suojelualueen tulee ulottua aivan merenrantaan saakka. Näin muodostetaan yhtenäinen suojelualue Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen kanssa.