Koti Herttoniemi Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Itäväylä – Linnanrakentajantie, lausunto tunnelisuunnitelmasta

Herttoniemi-seuran lausunto Itäväylä - Linnanrakentajantien tunnelisuunnitelmasta. 

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksen 28.2.2018 päivitettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Oas 1131-01/18 1 (7)
Hankenro 1503_1

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Länsi-Herttoniemi on hyvin säilynyt, viihtyisä 1950-luvulla rakennettu puutarhakaupunginosa Sillä on laajempaa merkitystä osana suomalaisen modernin arkkitehtuurin historiaa. Alue liittyy saumattomasti Vanhankaupunginlahden virkistys- ja
luonnonsuojelualueisiin. Herttoniemi-seura haluaa tuoda tällä kaavamielipiteellä esiin huolensa alueen täydennysrakentamisesta. Seura on antanut lausunnon saman alueen aiemmasta OAS:sta v. 2014. Lausunto on edelleen ajankohtainen, emmekä toista kaikkea siinä sanottua tässä.
http://www.herttoniemi.fi/herttoniemi-seura/kannanotot/3092-lansi-herttoniemen-asemakaavan-muutos-
taydennysrakentaminen

H-seuran kannanotto kaavaluonnokseen Reginankuja 3.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Hankenro 3363_2

HEL 2012-004485

Pidämme kyseistä tonttia yhtenä Herttoniemenrannan paraatipaikoista, jonka kaavoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontille rakennettavien rakennusten tulee istua alueen avaraan ilmeeseen ja mahdollistaa jatkossakin Herttoniemenrantaa pitkin kulkeva kävely- ja pyöräilyreitti.

Haluamme nostaa esille seuraavat asiat:

Herttoniemi-seuran mielipide Megahertsin asemakaavaluonnokseen

Kaupunkikuva ja paikan henki   Megahertsin kaavaluonnos on massiivinen ja toteutuessaan kaupunkikuvaa aivan olennaisesti muuttava. Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueelle tornitaloja, joista korkein olisi jopa II + XVII – kerroksinen. Toisin kuin asemakaavan selostusluonnoksessa väitetään, maamerkit...

Muistutus koskien Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotusta nro 12550

Vartiokylä, Myllypuro, korttelit 45351–45366, Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi, suojaviher- ja katualueet, Vartiokylä, Myllypuro, kortteli 45239 sekä puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, suojaviher- ja katualueet ja kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 43169 ja 43170 (piirustus nro 12550: Karhunkaatajan...