Koti Herttoniemi Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Herttoniemi-seuran kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen

Herttoniemi-seuran kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle   Yhteenveto Herttoniemi-seura on tutustunut yleiskaavaluonnokseen ja kiinnittää huomionsa etenkin luonnoksen esittämistapaan 100 x 100 m pikselikarttana, samaten kaavamerkintöihin. Pikselikartta on epäselvä, monitulkintainen ja ympäristöministeriön ohjeiden vastainen. Tulevassa...

Väinö Valveen puisto

Herttoniemen Omakotiyhdistys ry. ja Herttoniemi-Seura ovat huolissaan
Siilitien metroaseman vieressä olevan Väinö Valveen puiston kunnosta
ja vähäisestä hoidosta.

Herttoniemi-seuran syyskokous otti kantaa bussin 81 pysäkkiin metroasemalla

Helsingin Seudun Liikenne

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnittelu

HERTTONIEMEN METROASEMALLA SIJAITSEVAN LINJAN 81 BUSSIPYSÄKIN SIJAINNIN PARANTAMINEN

Joukkoliikennelain (869/2009) 6 §:n mukaan joukkoliikenteen suunnittelussa liikennetarpeet ja -palvelut on pyrittävä sovittamaan yhteen. Eri väestöryhmien kuten lasten, nuorten, naisten, miesten, vanhusten ja vammaisten tarpeet on otettava huomioon.

Helsingin Seudun Liikenne on tehnyt linjauksen asukkaiden kuulemisesta linjastosuunnittelussa. Päätöksen mukaan ”HSL haluaa asukkaita entistä tiiviimmin mukaan
linjastosuunnitelmien laadintaan. Vuorovaikutus tuo joukkoliikennesuunnitteluun uusia ideoita ja paikallistuntemusta, joka ei välity tilastoista.” (Asukasvuorovaikutus linjastosuunnittelussa)

Edellä olevaan viitaten Herttoniemi-seura ry saattaa tietoonne Herttoniemen metroasemalla olevan pysäkkiongelman sekä esittää sen poistamista seuraavasti:

Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja...

Helsingin kaupungin yleiskaavaluonnos 2050 Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja Viikin luonto- ja virkistysalueista. Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitava kaupunkiluonto ja puistot tärkeinä asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta lisäävinä...

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Lue Herttoniemi-seuran mielipide seuraavasta linkistä,  https://drive.google.com/file/d/0BzXazUBo9BovSUFPbUFfQVZ1aXZPNUU4Q0dKeTZHSkdxcmc4/view?usp=sharing