Koti Herttoniemi Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavaehdotuksesta, joka koskee myös Herttoniemen liikuntapuistoa

Herttoniemi-seura on työpajassaan tutustunut sairaala-alueen asemakaavaehdotukseen. Tuomme esiin muutamia parannusehdotuksia paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Ne liittyvät nykyisten kevyenliikenteen reittien säilyttämiseen, palveluihin, tontteihin sekä liikuntapuiston toimintoihin ja metsiin.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutokseen

Herttoniemi-seura on tutustunut 28.11.2017 päivitettyihin suunnitelmiin. Seura hyväksyy suunnitelmat, mutta haluaa viitata 14.10.2016 antamaamme lausuntoon Työnjohtajankadun kortteleiden suunnitelmaluonnoksesta ja tiiviin rakentamisen mukanaan tuomista haitta-vaikutuksista, muun muassa varjoisista sisäpihoista. Jatkosuunnittelussa pitäisikin kiinnittää huomiota erityisesti korkeatasoiseen pihasuunnitteluun ja julkisten alueiden...

Herttoniemi-seuran mielipide Megahertsin asemakaavaluonnokseen

Kaupunkikuva ja paikan henki   Megahertsin kaavaluonnos on massiivinen ja toteutuessaan kaupunkikuvaa aivan olennaisesti muuttava. Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueelle tornitaloja, joista korkein olisi jopa II + XVII – kerroksinen. Toisin kuin asemakaavan selostusluonnoksessa väitetään, maamerkit...

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksen 28.2.2018 päivitettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Oas 1131-01/18 1 (7)
Hankenro 1503_1

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Länsi-Herttoniemi on hyvin säilynyt, viihtyisä 1950-luvulla rakennettu puutarhakaupunginosa Sillä on laajempaa merkitystä osana suomalaisen modernin arkkitehtuurin historiaa. Alue liittyy saumattomasti Vanhankaupunginlahden virkistys- ja
luonnonsuojelualueisiin. Herttoniemi-seura haluaa tuoda tällä kaavamielipiteellä esiin huolensa alueen täydennysrakentamisesta. Seura on antanut lausunnon saman alueen aiemmasta OAS:sta v. 2014. Lausunto on edelleen ajankohtainen, emmekä toista kaikkea siinä sanottua tässä.
http://www.herttoniemi.fi/herttoniemi-seura/kannanotot/3092-lansi-herttoniemen-asemakaavan-muutos-
taydennysrakentaminen

Kivinokka-lausunto

Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Kivinokka virkistysalueena

Herttoniemi-seuran johtokunta on tutustunut Kivinokan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteista tehtyihin luonnoksiin ja asettuu kannattamaan virkistysvaihtoehtoa.

Kivinokan kehittäminen virkistysalueena palvelee tiivistyvän Vanhankaupunginlahden ympäristön (Kulosaari, Herttoniemenranta, Länsi-Herttoniemi, Viikki, Vanhakaupunki, Toukola, Vallila, Arabianranta, Sörnäinen, Hermanni, Kalasatama) asukkaita.

Herttoniemeläiset ja herttoniemenrantalaiset ulkoilevat Kivinokassa paljon nauttien merenrannasta ja metsästä. Herttoniemenrantaa kaavoitettaessa alueen tehokasta rakentamista perusteltiin Kivinokan läheisyydellä ja todettiin sen toimivan tulevaisuudessa lähivirkistysalueena. Jos Kivinokka rakennetaan, menettää 9000 herttoniemenrantalaista heille lakisääteisesti luvatun virkistysalueen.