Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Herttoniemi-seuran mielipide Roihupellon uuteen suunnitteluperiaatteeseen

Kiitämme suunnittelijoita tahtotilasta pyrkiä suurempaan tonttitehokkuuteen Roihupellon alueella.

Herttoniemi-seura ymmärtää tarpeen turvata alueen yritysten toimintamahdollisuudet. Seura kannattaa kuitenkin suunnitteluperiaatteita huomattavasti runsaampaa asuntorakentamista, sillä alueelle soveltuisi tiivis ja korkea rakentaminen niin toimitilojen kuin asuntojenkin osalta. Roihupeltoon suunniteltava asuntorakentaminen voisi vähentää rakennuspainetta metsäalueille sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille Herttoniemessä sekä Roihuvuoressa.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutokseen

Herttoniemi-seura on tutustunut 28.11.2017 päivitettyihin suunnitelmiin. Seura hyväksyy suunnitelmat, mutta haluaa viitata 14.10.2016 antamaamme lausuntoon Työnjohtajankadun kortteleiden suunnitelmaluonnoksesta ja tiiviin rakentamisen mukanaan tuomista haitta-vaikutuksista, muun muassa varjoisista sisäpihoista. Jatkosuunnittelussa pitäisikin kiinnittää huomiota erityisesti korkeatasoiseen pihasuunnitteluun ja julkisten alueiden...

Mielipide Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä

Herttoniemi-seura tervehtii tyytyväisyydellä suunnitelmia muodostaa Kivinokan vanhasta metsästä suojelualue. Perusteet suojelualueelle ovatkin erittäin vahvat, kuten siihen liittyvästä aineistostakin ilmenee.

Herttoniemi-seura esittää suojelualueen rajauksen laajentamista. Alueen kaakkoispuolella on laaja ja korkea kallioalue, joka on syytä saada mukaan suojelualueeseen. Samoin suojelualueen tulee ulottua aivan merenrantaan saakka. Näin muodostetaan yhtenäinen suojelualue Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen kanssa.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavaehdotuksesta, joka koskee myös Herttoniemen liikuntapuistoa

Herttoniemi-seura on työpajassaan tutustunut sairaala-alueen asemakaavaehdotukseen. Tuomme esiin muutamia parannusehdotuksia paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Ne liittyvät nykyisten kevyenliikenteen reittien säilyttämiseen, palveluihin, tontteihin sekä liikuntapuiston toimintoihin ja metsiin.

Karhunkaatajan vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos

Herttoniemi-seuran kaavatyöryhmä on laatinut alueelle asukasnäkökulmasta vaihtoehtoisen  asemakaavaluonnoksen. Toivomme, että lautakunnan jäsenet ja viranhaltijat ottavat asukkaiden mielipiteen huomioon alueen asemakaavaa laadittaessa. Tämä olisi ilahduttava viesti siitä, että kuntalain edellyttämät asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuvat ja asukkaat voivat aidosti...