Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavaehdotuksesta, joka koskee myös Herttoniemen liikuntapuistoa

Herttoniemi-seura on työpajassaan tutustunut sairaala-alueen asemakaavaehdotukseen. Tuomme esiin muutamia parannusehdotuksia paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Ne liittyvät nykyisten kevyenliikenteen reittien säilyttämiseen, palveluihin, tontteihin sekä liikuntapuiston toimintoihin ja metsiin.

Karhunkaatajan vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos

Herttoniemi-seuran kaavatyöryhmä on laatinut alueelle asukasnäkökulmasta vaihtoehtoisen  asemakaavaluonnoksen. Toivomme, että lautakunnan jäsenet ja viranhaltijat ottavat asukkaiden mielipiteen huomioon alueen asemakaavaa laadittaessa. Tämä olisi ilahduttava viesti siitä, että kuntalain edellyttämät asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuvat ja asukkaat voivat aidosti...

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen asemakaavaluonnokseen

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen asemakaavaluonnokseen. Liitteeenä vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos.https://drive.google.com/drive/folders/0BzXazUBo9BovalB1WTJNY3ozUkU?usp=sharing

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutoksen suunnitelmaluonnokseen

Herttoniemi-seura on tutustunut 26.9.2016 päivitettyihin suunnitelmiin ja haluaa kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa siitä, että pitkään osin hukkakäytössä ja tyhjilläänkin ollutta aluetta on alettu kaavoittaa pääosin asumiseen.

Työnjohtajankadun kortteleiden sijainti Herttoniemen metroaseman tuntumassa on liikenteellisesti hyvä, joskin sijainti Itäväylän varrella tuo myös isoja haasteita melun ja ilmansaasteiden vuoksi.

Herttoniemi-seura järjesti kaavatyöpajan, jossa asukkaat tarkastelivat suunnitelmaluonnoksia ja tekivät siinä seuraavia huomioita:

 

Herttoniemi-seuran muistutus Helsingin yleiskaavaehdotukseen

Helsingin kaupungin kirjaamo KaupunkisuunnittelulautakuntaPL 1000099 Helsingin kaupunki Ksv/HEL 2015-012598.   Herttoniemi-seuran muistutus Helsingin yleiskaavaehdotukseen   "Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 1. luku Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan...