Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä.

Herttoniemi-seuran mielipide sairaala-alueen kaavaluonnoksiin

Hankenro 4845_1HEL 2015-002926Oas 1207-02/15 Herttoniemen sairaala-alueen alustavat suunnitelmavaihtoehdot Herttoniemi-seura on tutustunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja neljään esitettyyn vaihtoehtoon. Näkemyksemme suunnittelusta jatkoa ajatellen on seuraava: Asuinrakennusten ryhmittelyn ja muotoilun kannalta pidämme A eli HILA-vaihtoehtoa parhaimpana....

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (Oas 1096-01/15). Katsottavissa tästä linkistä.

Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja...

Helsingin kaupungin yleiskaavaluonnos 2050 Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja Viikin luonto- ja virkistysalueista. Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitava kaupunkiluonto ja puistot tärkeinä asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta lisäävinä...

Herttoniemi-seuran kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen

Herttoniemi-seuran kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle   Yhteenveto Herttoniemi-seura on tutustunut yleiskaavaluonnokseen ja kiinnittää huomionsa etenkin luonnoksen esittämistapaan 100 x 100 m pikselikarttana, samaten kaavamerkintöihin. Pikselikartta on epäselvä, monitulkintainen ja ympäristöministeriön ohjeiden vastainen. Tulevassa...

Herttoniemi-seuran mielipide Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet   Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet Herttoniemessä ja sen lähiympäristössä, mistä Herttoniemi-seura on erittäin tyytyväinen. -Herttoniemen kartano ympäristöineen -Herttoniemen siirtolapuutarha-alue sekä Kivinokan mökki- ja ulkoilualue - 1....