Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutoksen suunnitelmaluonnokseen

Herttoniemi-seura on tutustunut 26.9.2016 päivitettyihin suunnitelmiin ja haluaa kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa siitä, että pitkään osin hukkakäytössä ja tyhjilläänkin ollutta aluetta on alettu kaavoittaa pääosin asumiseen.

Työnjohtajankadun kortteleiden sijainti Herttoniemen metroaseman tuntumassa on liikenteellisesti hyvä, joskin sijainti Itäväylän varrella tuo myös isoja haasteita melun ja ilmansaasteiden vuoksi.

Herttoniemi-seura järjesti kaavatyöpajan, jossa asukkaat tarkastelivat suunnitelmaluonnoksia ja tekivät siinä seuraavia huomioita:

 

Herttoniemi-seuran muistutus Helsingin yleiskaavaehdotukseen

Helsingin kaupungin kirjaamo KaupunkisuunnittelulautakuntaPL 1000099 Helsingin kaupunki Ksv/HEL 2015-012598.   Herttoniemi-seuran muistutus Helsingin yleiskaavaehdotukseen   "Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132, 1. luku Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan...

Herttoniemi-seuran mielipide sairaala-alueen kaavaluonnoksiin

Hankenro 4845_1HEL 2015-002926Oas 1207-02/15 Herttoniemen sairaala-alueen alustavat suunnitelmavaihtoehdot Herttoniemi-seura on tutustunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja neljään esitettyyn vaihtoehtoon. Näkemyksemme suunnittelusta jatkoa ajatellen on seuraava: Asuinrakennusten ryhmittelyn ja muotoilun kannalta pidämme A eli HILA-vaihtoehtoa parhaimpana....

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (Oas 1096-01/15). Katsottavissa tästä linkistä.

Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja...

Helsingin kaupungin yleiskaavaluonnos 2050 Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja Viikin luonto- ja virkistysalueista. Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitava kaupunkiluonto ja puistot tärkeinä asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta lisäävinä...