Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Herttoniemi-seuran mielipide Megahertsin asemakaavaluonnokseen

Kaupunkikuva ja paikan henki   Megahertsin kaavaluonnos on massiivinen ja toteutuessaan kaupunkikuvaa aivan olennaisesti muuttava. Asemakaavaluonnoksessa esitetään alueelle tornitaloja, joista korkein olisi jopa II + XVII – kerroksinen. Toisin kuin asemakaavan selostusluonnoksessa väitetään, maamerkit...

Herttoniemi-seuran muistutus Itäväylän meluestesuunnitelmasta

Herttoniemi-seura ry. on tehnyt muistutuksen Itäväylän meluestesuunnitelmasta yleisten töiden lautakunnalle 18.9.08. Muistutuksessa seura tuo esille tyytyväisyytensä, että suunnitelma on edennyt. Seura on kuitenkin huolissaan suunnitelluista materiaalivalinnoista ja monesta muusta kokonaistoimivuuteen liittyvästä yksityiskohdasta.

Herttoniemi-seura vastustaa ala-asteen lakkauttamisehdotusta

Herttoniemi-seura antoi kipakan kannanoton Herttoniemen ala-asteen lakkauttamisehdotuksesta kouluvirastolle 11.4.2007. 


Ehdotus sisältyy Helsingin kouluverkon tarkistamisehdotukseen. Herttoniemi-seura vastustaa Herttoniemen ala-asteen koulun lakkauttamista.

Kouluverkon tarkistamisehdotus on Herttoniemen osalta tehty hätiköidysti ja puutteellisin selvityksin ja perusteluin eikä sen pohjalta voida tehdä päätöksiä. Herttoniemi-seuran mielestä kummankaan koulun, Siilitien ja Herttoniemen koulun, lakkauttamista ei voi pitää perusteltuna.

Herttoniemi-seuran kannanotto Hiihtäjäntien kaavasta

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Hiihtäjäntien asemakaavan. Seuraavaksi sitä käsittelee kaupunginhallitus. Herttoniemi-seura ry. lähetti suoraan kaupunginhallitukselle uuden kannanottonsa ja pyysi kaavan palauttamista valmisteluun. Koko kannanotto ohessa.

Herttoniemi-seura ehdottaa perheasuntoja Hiihtäjäntielle

Herttoniemi-seuran johtokunta antoi lausunnon Hiihtäjäntien asemakaavaluonnoksesta kaupunkisuunnitteluvirastolle. Suunniteltujen pienten vuokra-asuntojen sijasta Herttoniemi-seura ehdottaa tälle keskeiselle alueelle perheille sopivia asuntoja, joista Länsi-Herttoniemessä on suuri puute.