Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia viimeisimpiä ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella viimeisimpiä mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Herttoniemi-seura vastustaa ala-asteen lakkauttamisehdotusta

Herttoniemi-seura antoi kipakan kannanoton Herttoniemen ala-asteen lakkauttamisehdotuksesta kouluvirastolle 11.4.2007. 


Ehdotus sisältyy Helsingin kouluverkon tarkistamisehdotukseen. Herttoniemi-seura vastustaa Herttoniemen ala-asteen koulun lakkauttamista.

Kouluverkon tarkistamisehdotus on Herttoniemen osalta tehty hätiköidysti ja puutteellisin selvityksin ja perusteluin eikä sen pohjalta voida tehdä päätöksiä. Herttoniemi-seuran mielestä kummankaan koulun, Siilitien ja Herttoniemen koulun, lakkauttamista ei voi pitää perusteltuna.

Herttoniemi-seuran kannanotto Hiihtäjäntien kaavasta

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Hiihtäjäntien asemakaavan. Seuraavaksi sitä käsittelee kaupunginhallitus. Herttoniemi-seura ry. lähetti suoraan kaupunginhallitukselle uuden kannanottonsa ja pyysi kaavan palauttamista valmisteluun. Koko kannanotto ohessa.

Herttoniemi-seura ehdottaa perheasuntoja Hiihtäjäntielle

Herttoniemi-seuran johtokunta antoi lausunnon Hiihtäjäntien asemakaavaluonnoksesta kaupunkisuunnitteluvirastolle. Suunniteltujen pienten vuokra-asuntojen sijasta Herttoniemi-seura ehdottaa tälle keskeiselle alueelle perheille sopivia asuntoja, joista Länsi-Herttoniemessä on suuri puute.