Herttoniemi-seuran syyskokous ja asukasilta

  Herttoniemi-seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 20.11. klo 18.00 Herttoniemen kirkon seurakuntasalissa, Hiihtomäentie 23, 00800 Helsinki. Käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja uuden johtokunnan valinta. Kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen klo 19.00 asukasilta, aiheena Itäväylästä...

Herttoniemi-seuran mielipide Roihupellon uuteen suunnitteluperiaatteeseen

Kiitämme suunnittelijoita tahtotilasta pyrkiä suurempaan tonttitehokkuuteen Roihupellon alueella.

Herttoniemi-seura ymmärtää tarpeen turvata alueen yritysten toimintamahdollisuudet. Seura kannattaa kuitenkin suunnitteluperiaatteita huomattavasti runsaampaa asuntorakentamista, sillä alueelle soveltuisi tiivis ja korkea rakentaminen niin toimitilojen kuin asuntojenkin osalta. Roihupeltoon suunniteltava asuntorakentaminen voisi vähentää rakennuspainetta metsäalueille sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille Herttoniemessä sekä Roihuvuoressa.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavaehdotuksesta, joka koskee myös Herttoniemen liikuntapuistoa

Herttoniemi-seura on työpajassaan tutustunut sairaala-alueen asemakaavaehdotukseen. Tuomme esiin muutamia parannusehdotuksia paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Ne liittyvät nykyisten kevyenliikenteen reittien säilyttämiseen, palveluihin, tontteihin sekä liikuntapuiston toimintoihin ja metsiin.

Herttoniemi-seura: Mielipide Megahertsin asemakaavamuutokseen

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakuntaMegahertsin asemakaavan muutosMIELIPIDE MEGAHERTSIN ASEMAKAAVAEHDOTUKSEENKaupunkikuva ja alueen mitoitus – asukkaiden mielipide vastakkainen kaavaehdotuksen kanssaHerttoniemi-seura ilmaisi syksyllä 2011 mielipiteensä Megahertsin kaavaluonnokseen. Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmat nyt esillä olevassa kaavaehdotuksessa ovat likipitäen samanlaiset. Asukkaitten pääkritiikki kohdistui...