Asunto Oy Portimola 50-vuotta

Asunto Oy Portimola vietti 50-vuotisjuhliaan vuonna 2004. Tilaisuutta juhlisti mielenkiintoinen historiikki nimeltään Asunto Oy Portimola 1954-2004, jonka toimituskunnassa olivat Annikki Lipponen, Marianna Niukkanen ja Anna-Leena Pyykkönen. Tutustu historiikkiin tästä linkistä. 

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemi-seuran mielipide Karhunkaatajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Ehdotamme: tiivistä ja matalaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueelle on suunnitteilla tiivistä asuinrakentamista. Alue rajautuu lähiympäristössä Herttoniemessä ja Myllypurossa pientaloalueisiin sekä Viikin itäpuolen rakentamattomaan osaan, ja sitä sivuaa kaksi vilkasta läpiajoväylää, Viikintie ja Viilarintie. Miljöön kannalta olisikin luontevaa jatkaa Karhunkaatajan alueella tiiviillä, mutta matalalla kaavoituksella. Ehdotamme, että alueelle suunnitellaan moderni, ekologinen omakoti- ja rivitaloalue. Tavoitteena tulisi olla korkeatasoinen asuinympäristö virkistysalueineen.

Kun Karhunkaatajan alueelle suunnitellaan asumista, tulee rakentamisen sijoittua alavalle osalle, missä on nyt viljelypalstoja, koirakoulutusalue ja pelikenttä. Viljelypalstat tulee kuitenkin korvata jossain toisaalla ja myös uusille asukkaille tulee tarjota mahdollisuus pienimuotoiseen kaupunkiviljelyyn. Suunnittelussa on otettava huomioon myös liikenneväylistä aiheutuvat huomattavat meluhaitat.

siilitien_peruskorjaus_2012.jpg

Asukastilaisuus Siilitien metroaseman peruskorjauksesta


Herttoniemi-seura toivottaa kaikki metroaseman peruskorjaussuunnitelmasta kiinnostuneet tervetulleiksi maanantaina 13.2 Herttoniemen säätiön tiloihin, os. Näätätie 21, kello 18:00-20:00. Paikalla HKL:n, HSL:n ja arkkitehtitoimiston edustajia.

Herttoniemen Kyläjuhlat 2016 sunnuntaina 28.8. klo 10-15

Herttoniemen kyläjuhlaa vietetään sunnuntaina 28.8.2016 Herttoniemen liikuntapuistossa, osoitteessa Siilitie 12. 10.00 - 14.00 Kirpputori. Runsas sata ilmaista myyntipaikkaa. Ota pöytä, rekki tms myyntipaikka mukaan 10.00 - 11.30 Ilmoittautuminen lasten juoksukilpailuun. Juoksukilpailut ovat tytöille ja pojille 4...

Itäväylä – Linnanrakentajantie, lausunto tunnelisuunnitelmasta

Herttoniemi-seuran lausunto Itäväylä - Linnanrakentajantien tunnelisuunnitelmasta.