EtusivuKannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran muistutus Herttoniemen metroaseman korttelin kaavaehdotukseen

Herttoniemi seura on tutustunut Herttoniemen metroaseman korttelin kaavaehdotukseen. Suunnitelma on vaikutuksiltaan poikkeuksellisen suuri paikallisesti, mutta koskee myös kaikkia metroaseman käyttäjiä.

Pelastetaan Hertsikan puistot – mielenilmaisu 6.6. klo 15

Tervetuloa mukaan viemään tärkeää viestiä päättäjille: Länsi-Herttoniemen arvokkaita puistoja ei saa rakentaa, vaan ne pitää suojella sellaisinaan!

Avoin kirje apulaispormestari Anni Sinnemäelle sekä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille

Ehdotamme, että Helsingin kaupunki, joka on sitoutunut valtiotasoiseen kansalliseen lapsistrategiaan sekä tekee parhaillaan toimia saadakseen Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallinnusta kaupunkitasoisesti tehtyä, tekee Länsi-Herttoniemen asemakaavasta...

Herttoniemi-seuran mielipide katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksiin, koskien Itäbaananrakentamista välillä Tupasaarentie – Hiihtäjäntie

Herttoniemi-seura on tutustunut nähtävillä oleviin Itäbaanan suunnitelmiin. Toivomme, että baanan rakentamisessa huomioidaan luonto suunniteltua paremmin, ja että kaadettavien puiden määrää pienennetään merkittävästi.

Herttoniemi-seuran mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta: Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen

Kaikki, ne puistot ja viheralueet, mitä Schalinin selvityksessä esitetään säilytettäväksi, tulee Herttoniemi-seuran mielestä myös säilyttää ja suojella. Kokonaisuutta ei pidä uhrata, sillä rakentamisen haitat ylittävät sen hyödyt. Rakentamisella alueelle saataisiin vain 625 asukasta lisää, mutta pilattaisiin useita iloa, terveyttä ja hyvinvointia tuottavia puistoja. Samalla turmeltaisiin arkkitehtonisesti ja maisemallisesti yhtenäisenä säilynyt kokonaisuus

Länsi-Herttoniemen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu

Länsi-Herttoniemen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu. Kaavan aineistoon voi tutustua 1.12.–22.12.2022. Herttoniemi-seura järjestää kaavatyöpajan sunnuntaina 18.12. klo 12 alkaen.

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen liikuntapuiston suunnitelmaluonnoksesta 7.7.2022

Herttoniemi-seura on tutustunut liikuntapuistoa koskevaan suunnitelmaluonnokseen. Olemme tyytyväisiä, että liikuntapuistoa kunnostetaan ja siihen tulee uusia toimintoja. Erilaisia käyttäjäryhmiä, käyttöä ja urheilukentän roolia alueellisen yhteisöllisyyden tekijänä ei ole kuitenkaan huomioitu riittävästi.

Mielipide Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2022–2031

Herttoniemi-seura edellyttää, että Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, että toimenpiteiden tulee antaa sijaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle ja että niin valtapuiden kuin pienpuuston harvennusten määrä pidetään mahdollisimman pienenä.

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA