Koti Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia vanhimpia ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella aiempia mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutos

Herttoniemi-seura ry:n lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on luettavissa tästä pdf-liitteestä. 

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisesta

Herttoniemi-seuran mielipide
Länsi-Herttoniemen asemakaavan muutos, täydennysrakentaminen
Hankenro 1503_1, HEL 2013-014930
OAS 16.12.2013

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Yhteenveto

Länsi-Herttoniemen kulttuurihistorialliset ja luonnon arvot on tunnistettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti. Länsi-Herttoniemi on poikkeuksellisen hyvin eheänä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue. Alueelle tyypillistä ovat avokalliot, korttelien kallioiset puistot sekä asutuksen ja luonnon välinen vuoropuhelu. Kaupunkirakenne ja rakennukset ovat aikansa merkittävien arkkitehtien suunnittelemia. Alue liittyy saumattomasti Vanhankaupunginlahden virkistys- ja luonnonsuojelualueisiin.

Väinö Valveen puisto

Herttoniemen Omakotiyhdistys ry. ja Herttoniemi-Seura ovat huolissaan
Siilitien metroaseman vieressä olevan Väinö Valveen puiston kunnosta
ja vähäisestä hoidosta.

Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmaluonnokseen

Herttoniemen aluesuunnitelma on taas ajankohtainen. Julkaisemme ohessa seuran viime vuotisen mielipiteen suunnitelman luonnokseen.

Kannanotto asemakaavaehdotukseen Kettutie 19 & Kettutie 4,

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Herttoniemi-seuran mielipide asemakaavan muutosehdotukseen Länsi-Herttoniemessä, osoitteessa Kettutie 19 ja Kettukuja 4

Kaavoitettava alue on ollut julkisten, avointen kaupunkitilojen keskittymä jo usean vuosikymmenen ajan. Terveyskeskus, sairaala, kirjasto, nuorisotalo, liikuntasali, sosiaalitoimen tilat ja seurakuntatalo on rakennettu alueelle, joka on Länsi-Herttoniemen ytimessä. Asukkaat ovat näihin palveluihin tyytyväisiä ja käyttävät niitä paljon.

 Herttoniemi-seura on huolestunut kaavaehdotuksen vaihtoehdosta, joka toteutuessaan merkitsee kirjaston, nuorisotalon, liikuntasalin ja sosiaalitoimen tiloja sisältävän rakennuksen purkamista. Rakennusta kutsutaan täällä Herttoniemi-taloksi. Talo eritäin hyväkuntoinen, sillä se on remontoitu vuonna 2007. Herttoniemi-talon sijainti keskellä vilkasta asuinaluetta on mielestämme ihanteellinen julkisille palveluille sekä tulevaisuudessa myös asukastiloille.