Koti Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia vanhimpia ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella aiempia mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Pyöräilijä pyörätiellä Saunalahden rannassa Länsi-Herttoniemessä, kuva Raimo Mäkelä

Mielipide Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2022–2031

Herttoniemi-seura edellyttää, että Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, että toimenpiteiden tulee antaa sijaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle ja että niin valtapuiden kuin pienpuuston harvennusten määrä pidetään mahdollisimman pienenä.

Mielipide Kivinokan asemakaavaluonnokseen

Herttoniemi-seura kiittää kaupunkisuunnittelijoita siitä, että joissain asioissa aiempi lausuntomme on otettu huomioon. Erityisen suuren kiitoksen ansaitsee, että Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen läpi ei aiota...

Herttoniemen metroaseman kortteleiden asemakaavan muutos

Herttoniemi-seura ry:n lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on luettavissa tästä pdf-liitteestä. 

Herttoniemi-seuran lausunto Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisesta

Herttoniemi-seuran mielipide
Länsi-Herttoniemen asemakaavan muutos, täydennysrakentaminen
Hankenro 1503_1, HEL 2013-014930
OAS 16.12.2013

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Yhteenveto

Länsi-Herttoniemen kulttuurihistorialliset ja luonnon arvot on tunnistettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti. Länsi-Herttoniemi on poikkeuksellisen hyvin eheänä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue. Alueelle tyypillistä ovat avokalliot, korttelien kallioiset puistot sekä asutuksen ja luonnon välinen vuoropuhelu. Kaupunkirakenne ja rakennukset ovat aikansa merkittävien arkkitehtien suunnittelemia. Alue liittyy saumattomasti Vanhankaupunginlahden virkistys- ja luonnonsuojelualueisiin.

Väinö Valveen puisto

Herttoniemen Omakotiyhdistys ry. ja Herttoniemi-Seura ovat huolissaan
Siilitien metroaseman vieressä olevan Väinö Valveen puiston kunnosta
ja vähäisestä hoidosta.