Koti Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot ja lausunnot

Herttoniemi-seuran kannanotot ja lausunnot löydät täältä. Kaikkia vanhimpia ei ole julkaistu tällä uudella sivustolla, mutta voit tarkastella aiempia mielipiteitä ja lausuntoja Google Drive -kansiossa.

Kannanotto Itäväylä – Linnanrakentajantie -suunnitelmiin

Helsingin Kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Oas 1073-00/12

Herttoniemi-seuran lausunto, joka koskee asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa: ITÄVÄYLÄ-LINNANRAKENTAJANTIE, ERITASOLIITTYMÄ JATUNNELI.

  1. 1.Olemme erittäin huolestuneita niistä vahingoista, jotka suunnitelma toteutuessaan aiheuttaa Herttoniemen kartanon puistolle.

Herttoniemi-seuran muistutus asemakaavanmuutoksesta Herttoniemessä

Helsingin Liikuntahallit Oy on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta Helsinginkaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43258 tontilla nro 2, osoitteessaAbraham Wetterin tie 1. Herttoniemi-seura on tutustunut...

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Herttoniemi-seuran mielipide Kauppamyllyntien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksenosallistumis- ja arviointisuunnitelmaanOAS 1401-00/19Hankenro 3362_4HEL 2017-012228 Herttoniemi-seura on tarkastellut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja on kiinnittänyt huomionsaseuraaviin asioihin: Viheryhteydet Rakennettavaksi tarkoitetulla...

Herttoniemi-seuran mielipide Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet   Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat kohteet Herttoniemessä ja sen lähiympäristössä, mistä Herttoniemi-seura on erittäin tyytyväinen. -Herttoniemen kartano...

Herttoniemi-seuran kannanotto kaavaluonnokseen Reginankuja 3.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Hankenro 3363_2

HEL 2012-004485

Pidämme kyseistä tonttia yhtenä Herttoniemenrannan paraatipaikoista, jonka kaavoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontille rakennettavien rakennusten tulee istua alueen avaraan ilmeeseen ja mahdollistaa jatkossakin Herttoniemenrantaa pitkin kulkeva kävely- ja pyöräilyreitti.

Haluamme nostaa esille seuraavat asiat: