EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seura ehdottaa perheasuntoja Hiihtäjäntielle

Herttoniemi-seura ehdottaa perheasuntoja Hiihtäjäntielle

Herttoniemi-seuran johtokunta antoi lausunnon Hiihtäjäntien asemakaavaluonnoksesta kaupunkisuunnitteluvirastolle. Suunniteltujen pienten vuokra-asuntojen sijasta Herttoniemi-seura ehdottaa tälle keskeiselle alueelle perheille sopivia asuntoja, joista Länsi-Herttoniemessä on suuri puute. 

Herttoniemi-seuran lausunto:

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Mielipide koskien Hiihtäjäntien asemakaavaluonnosta

 

Nyt kyseessä oleva Hiihtäjäntien uusi tontti on avainasemassa Herttoniemen metroaseman ja liikenneympyrän ympäristön ja Länsi-Herttoniemen, jopa koko kaakkoisen Helsingin kehityksen kannalta. Herttoniemen liikenneympyrän ja metroaseman alue on Kaakkois-Helsingin liikenteen keskus ja portti. Sen vaikutus heijastuu laajalti ympäristöön. Siitä voidaan tehdä kaakkoisen Helsingin kruunu tai äkämä. Herttoniemen metroaseman alue antaa kasvot koko Kaakkois-Helsingille. Pelkästään metroasemalla on 36 000-50 000 päivittäistä käyttäjää, lisäksi tulee yksityinen ja julkinen autoliikenne. Kaikki liikenne idästä päin Helsingin keskustaan ja Kaakkois-Helsinkiin tai sieltä pois kulkee Herttoniemen liikenneympyrän tai metroaseman kautta. Kaakkois-Helsingin liikenteen solmuna se on käyntikortti, imagon rakentaja tai sen romuttaja koko alueelle. Myös Itä-Helsingin Yrittäjät ovat kirjelmöineet asiasta kaupungille.

Liikenneympyrän alue on nyt ongelmallinen

Useat viimeaikaiset tutkimukset paljastavat Herttoniemen ympyrän ongelmat (mm. TKK:n ARJA 2004 ja YKS2 2005). Alue koetaan turvattomaksi ja epäviihtyisäksi. Kaupungin tilastokirja paljastaa Herttoniemen asuntokannan rakenteen ongelmia. Täällä on keskimääräistä pienempi asuntokoko ja keskimääräistä enemmän vuokra-asuntoja. Nuorisosäätiöllä ei ole missään muualla Helsingissä näin suurta asuntokeskittymää kuin Herttoniemessä. Nyt sitä aiotaan vielä kasvattaa. (LIITE) Alle kahden vuoden mittaisten asumisjaksojen on todettu tutkimuksissa lisäävän turvattomuutta alueella.

Muutoksilla mahdollisuus parantaa tai pahentaaHerttoniemen liikenneympyr

än seudulla tullaan tekemään lähivuosina paljon muutoksia: nyt käsiteltävänä olevan asemakaavaluonnoksen tuomat muutokset, uusi liittymä Länsi-Herttoniemeen, metroaseman korjaussuunnitelmat, energialaitos joutunee uudistusten vuoksi muokkaamaan suurjännitejohtoja ja K-Hertalla on mahdollisuuksia laajennukseen, ym.

Muutokset muodostavat yhdessä ainutkertaisen mahdollisuuden parantaa tai pahentaa Herttoniemen metroaseman aluetta sekä koko Kaakkois-Helsingin imagoa.  Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet luotsata muutoksen suuntaa, koska kaupunki omistaa maan pääosin. Olemassa on myös tietoa suunnittelun pohjaksi.

Tärkeää on myös, että rakennuttaja sidotaan sopimuksin korkeatasoiseen ympäristörakentamiseen.

Herttoniemi-seura esittää huolensa nyt käsiteltävän asemakaavaluonnoksen vaikutusten vuoksi. Nyt alueelle suunnitellaan yhä lisättävän lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja (Varman vuokra-asunnot Nuorisosäätiön lisärakennus). Lisäksi Kaupunginvaltuuston ohjeesta uudisrakentamisen asunnon keskikoosta on vähennetty 5 m2. Kun jo Nuorisosäätiön erityisasumisen osalta asuntojen keskikoko tulee olemaan 50-60 m2, voisi ajatella muulla rakentamisella kompensoitavan tätä alempaa neliömäärää. Nyt muussakin rakentamisessa sallitaan jopa Valtuuston ohjeen alitus.

EHDOTUKSIA:

1.

Herttoniemen liikenneympyrän ja metroaseman ympäristön kehittämissuunnitelmattulisi tehdä kokonaisuutena. Suunnitelmia tehtäessä tulisi KSV:n, Rakennusviraston, HKL:n, muiden alueen toimijoiden ja asukkaiden olla tiiviissävuoropuhelussa.

2. Tulisi tehdä sosiaalisiin kysymyksiin painottuva ympäristövaikutusanalyysi, jolla kartoitettaisiin mahdolliset ongelmat, joita yhä lisääntyvä lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettu asuntokanta synnyttää. Jos näyttää siltä, että rakentamisella on negatiivisia vaikutuksia, olisi alueelle järjestettävä uusia ongelmia ehkäiseviä tukitoimenpiteitä. Tässä yhteydessä voitaisiin laskea, mitä lisäkustannuksia/tulonmenetyksiä nykysuunnitelmat Kaupungin muille virastoille aiheuttavat.

3. Tulisi tutkia, mitkä vaikutukset suunnitelmilla on Kaupungin kokonaisedun kannalta. Herttoniemi-seuran käsityksen mukaan Kaupungille olisi edullisinta hyödyntää jo olemassa olevat Länsi-Herttoniemen palvelut kaavoittamalla tälle tontille omistusasuntoja perheille. (Tätä perustetta on käytetty Tapulikaupungissa, jossa pientalovaltaisen täydennysrakentamisen avulla halutaan turvata alueen väestöpohja palvelurakenteen ylläpitämiseksi.)

Ainutlaatuinen paikka unelmakodille 

Nyt kaavoitettavalle tontille voitaisiin rakentaa korkeatasoisia perheasuntoja, joilta on kävelymatka kahdelle eri uimarannalle, oven edessä käynti Herttoniemen metsäselänteelle, josta kulkuja hiihtoreitit Kivinokkaan ja Vanhankaupunginlahden – Viikin luonnonsuojelualueelle, valmiit ja hyvät Länsi-Herttoniemen palvelut, tulevaisuudessa toivottavasti entistä siistimpi, kohennettu metroasema kivenheiton päässä ja kymmenen minuutin matka keskustaan. 

Herttoniemi-seura pitää erittäin hyvänä sitä, että tässä asemakaavaluonnoksessa edellytetään, että uudisrakentaminen sopeutetaan jo olemassa olevaan asuinrakennuskantaan. Hyvää on myös se, ettärakennusten pinnan tulee olla rapattu.

Nyt rakennettava alue on viimeinen suurempi alue, jonka avulla voidaan tukea Länsi-Herttoniemen yhdyskuntarakennetta.

Lähivuosikymmenet Itä– ja Kaakkois-Helsinkiä on rakennettu metron ehdoilla. Etenkin täydennysrakentamisen kohdalla tulisi siirtyäsuunnitteluun, jossa korostettaisiin paikallisia vahvuuksia ja korjattaisiin olemassa olevia ongelmia.

Herttoniemi-seura ry

 

Seppo Hiltunen, puheenjohtaja              

Maala Nieminen, hallituksen jäsen

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA