EtusivuHerttoniemi-seuraHerttoniemi-seuran historia

Herttoniemi-seuran historia


Ajatus kaupunginosayhdistyksen perustamisesta Herttoniemeen on ollut vuosien kuluessa eri yhteyksissä esillä.

Ratkaiseva sysäys tuli viime vuonna nuorisovuoden 1979 toimikunnan piiristä. Aarre Langin aloitteesta maaliskuun 17 päiväksi kokoon kutsuttu yleinen kokous asetti toimikunnan valmistelemaan kaupunginosayhdistyksen perustamista. Perustava kokous kokoontui toukokuun 2. päivänä 1979 Herttoniemen kirkon voimistelusaliin. Tuolloin hyväksyttiin toimikunnan tekemä ehdotus säännöksi sekä alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yhdistys sai nimekseen Herttoniemi-seura. Valittiin yhdentoista hengen johtokunta. Täten kotiseutuyhdistys oli perustettu. Kesäkuussa 1979 yhdistys ilmoitettiin rekisteröitäväksi.

Seuran toiminnassa tähän asti laajamittaisin tapahtuma oli syyskuun 2. päivänä 1979 järjestetty Herttoniemi-päivä, joka samalla oli lapsen vuoden paikkakunnallinen suurtapahtuma. Pääjuhlapaikalle, Herttoniemen urheilukentälle oli kokoontunut yleisöä tuhatmäärin. Järjestelyistä vastasivat Herttoniemi-seuran ohessa ennen muuta nuorisovuoden toimikunta ja nuorisotalo sekä asukasyhdistys ja joukko muita herttoniemeläisiä yhdistyksiä. Paikalliset yrittäjät antoivat hankkeelle korvaamattoman tukensa.

Kuluvan vuoden tulevasta ohjelmasta mainittakoon Helsinkipäivän vietto kesäkuun 12. päivänä sekä syksyllä syyskuun 28. päivänä pidettäväksi suunniteltu toinen Herttoniemi-päivä. Myöhemmin syksyllä on kaavailtu järjestettäväksi paikallisin voimin koottu Herttoniemen kulttuuritapahtuma.

Seuran pyrkimyksenä ja tarkoituksena on muun muassa kerätä Herttoniemen historiaa ja kulttuuriperinnettä valaisevaa aineistoa ja muistitietoa sekä välittää näin koottuja tietoja asukkaille kotiseudun tuntemuksen lisäämiseksi.

Edelleen seura pyrkii edistämään asukkaiden omaehtoista kulttuuritoimintaa sekä elävöittämään muutoinkin lähiömme elämää ja luomaan viihtyisyyttä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, joissa asukkaat voi- vat tulla entistä paremmin tutuiksi keskenään. Seura pyrkii olemaan Herttoniemessä toimivien järjestöjen ja laitosten yhdyslenkkinä järjestettäessä laajempia joukkotilaisuuksia kotiseututunnuksin.

Herttoniemi-seuran eräs keskeinen toiminta-ajatus on täten vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että Herttoniemi olisi asukkailleen entistäkin viihtyisämpi ja mukavampi paikka asua ja elää.

Julkaistu Herttoniemeläinen-lehdessä vuonna 2010.

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA