Herttoniemi-seuran johtokunta vuonna 2020

195
thumb_patsas karhutie 2.jpg
thumb_patsas karhutie 2.jpg

Puheenjohtajana toimii Hilkka Helsti ja johtokunnan jäseninä Toni Amnell, Jouni Jakonen, Heikki Kärmeniemi, Katri Myllykoski, Kaija Tuiskula ja Veera Rusanen.

Johtokunnan jäsenten vastuualueet:
• Sihteeri: Jouni Jakonen
• Varapuheenjohtaja: Katri Myllykoski
• Viljelypalstavastaava: Kaija Tuiskula
• Talviuintivastaava: Jouni Jakonen

Johtokunta kokoontuu n. 10-12 kertaa vuodessa. Vuosikokoukset järjestetään tavallisesti maaliskuussa ja marraskuussa.

Herttoniemi-seuran toiminta painottuu erityisesti seuraaviin asioihin:
• kaavoituksen, rakennussuunnitelmien ja alueen liikennejärjestelyiden seuranta ja niihin vaikuttaminen
• ympäristöasiat (Kansallinen kaupunkipuistohanke, haitallisten vieraslajien torjunta)
• Herttoniemen alueen palvelutarjonnan kehittämisen seuraaminen
• viljelypalstat

Herttoniemi-seura ottaa mielellään vastaan palautetta ja toimintaideoita.

Ota yhteyttä sähköpostitse