EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran kannanotto kaavaluonnokseen Reginankuja 3.

Herttoniemi-seuran kannanotto kaavaluonnokseen Reginankuja 3.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Hankenro 3363_2

HEL 2012-004485

Pidämme kyseistä tonttia yhtenä Herttoniemenrannan paraatipaikoista, jonka kaavoitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tontille rakennettavien rakennusten tulee istua alueen avaraan ilmeeseen ja mahdollistaa jatkossakin Herttoniemenrantaa pitkin kulkeva kävely- ja pyöräilyreitti.

Haluamme nostaa esille seuraavat asiat:

1.Kesäkahvilan sijaan tontille tulee suunnitella ympärivuotista kahvila-ravintola- ja juhlapaikkatoimintaa, joka palvelisi alueen asukkaita. Alueella kulkee paljon ihmisiä kesät talvet, ja asiakkaita riittää varmasti vuoden ympäri. Lisäksi pelkkä kesäkahvilatoiminta ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa, ja epäilemme halukkaiden yrittäjien löytymistä kyseiselle kesäkahvilalle.

2.Kerroskorkeus rakennettavissa taloissa ei saa ylittää neljää. Tontti sijaitsee sellaisessa paikassa, että liian massiivisena talot peittävät horisontin ja merinäköalan muista alueella olevista taloista ja myös muilta alueella liikkuvilta. Pidämme tontille sopivana enintään 4000 kerrosneliömetriä. 

3.Rakennusten ensimmäisiin kerroksiin ei tule sijoittaa autohalleja. Rakennuksista on vaikeaa tai mahdotonta saada kauniiksi ja alueen ilmeen mukaisiksi, jos rakennusten ensimmäisiin kerroksiin sijoitetaan parkkitiloja. Autoille tulee varata tilaa katutasolta. Tulvavaara on otettava tontilla huomioon, mutta talojen ensimmäisiin kerroksiin voi sijoittaa varasto-, jäte- ja muita vastaavia tiloja.

4.Näkymä Reginankujalta merelle tulee säilyttää. Suunnitellut rakennukset estäisivät nyt Reginankujan pohjoispäästä alkavan katkeamattoman näkymän merelle. Suunnitellut rakennukset tulisi siirtää tontilla sen verran kohti itää, että ne eivät tulisi Reginankujan päähän, vaan jatkaisivat muiden talojen muodostamaa linjaa.

5.Tulee selvittää sopisiko ranta-aukio asuntoveneille. Ranta-aluetta rakennettaessa voisi varautua mahdollisten asuntoveneiden tuloon rakentamalla vesi-, sähkö- ja muut vaadittavat valmiudet rantaan asti. Alue voisi sopia asuntoveneille kohtuullisen hyvin, sillä palvelut ovat hyvin lähellä ja satamassa on jo nyt jonkin verran suurehkoja veneitä. Niemen kärkeen suunnitellusta laituria pidämme liian alttiina tuulelle ja merenkäynnille, jotta se toimisi ainakaan veneiden pidempiaikaisena säilytyspaikkana.

Helsingissä 18.6.2013

Hilkka Helsti

Herttoniemi-seura

puheenjohtaja

He

 Hilkka Helsti                                                                                                              puheenjohtaja                                                                                                                                    Herttoniemi-seura

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA