EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavaehdotuksesta, joka koskee myös Herttoniemen liikuntapuistoa

Herttoniemi-seuran mielipide Herttoniemen sairaala-alueen asemakaavaehdotuksesta, joka koskee myös Herttoniemen liikuntapuistoa

Herttoniemi-seura on työpajassaan tutustunut sairaala-alueen asemakaavaehdotukseen. Tuomme esiin muutamia parannusehdotuksia paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Ne liittyvät nykyisten kevyenliikenteen reittien säilyttämiseen, palveluihin, tontteihin sekä liikuntapuiston toimintoihin ja metsiin.

Julkiset palvelut

 • Länsi-Herttoniemessä tulee olemaan tarvetta uuden päiväkodin lisäksi asukastilalle, kirjastolle ja nuorisotalolle varhaisnuorten kohdalla, jos nykyinen Herttoniemitalo puretaan. Kaavaan merkitty päiväkoti sopisi hyvin monitoimitaloksi, joka kokoaisi nämä kaikki toiminnot yhteen. Kirjasto voisi olla Myllypuron mediakirjaston tapainen pieni yksikkö. Alakouluikäiset taritsevat alueella oman nuorisotilan, vaikka vanhemman nuorison tilat siirtyisivät Herttoniemen metroaseman luo. Päiväkoti-monitoimitalo voisi olla hieman suurempi kuin kaavaehdotuksessa. Rakennuksen keskeinen sijainti on hyvä Siilitien kaupungin vuokrataloalueen välittömässä läheisyydessä. Monitoimitalo vähentäisi merkittävästi alueellista segregaatiota.

Uudet asuintalokorttelit ja kevyenliikenteen väylät

 • Tällä hetkellä sairaalan ja tenniskenttien välissä kulkee kävellen ja pyöräillen vilkkaasti liikennöity kevyenliikenteen reitti Hiihtomäentien, mutta myös Kettutien suunnasta Siilitielle päin.  Terveysaseman ja urheilukentän välissä reitti kulkee terveyskeskuksen takapihan kautta. Kaavaehdotuksessa reittiä ei enää ole, mikä huonontaa merkittävästi sekä pyöräilyreitistöä että kävelyteitä urheilukentän ympäristössä. Näin kaavaehdotus ohjaa pyöräilyn tenniskentän ja urheilukentän välissä kulkevalle ulkoilutielle, joka ruuhkautuu. Samalla vaaratilanteet lisääntyvät, koska ulkoilutiellä siirrytään urheilun merkeissä pukukoppien, urheilukentän ja tenniskenttien välillä.  Kaavaehdotuksessa poistettu kevyenliikenteenväylä on myös tärkeä osa liikuntapuiston kävelyreittejä, jotka palvelevat monenlaisia kävelijöitä vanhuksista koiranulkoiluttajiin ja lapsiperheisiin. Kyseisen kevyenliikenteenreitin säilyttäminen saattaa edellyttää rakennusten sijoittamista hieman kauemmas tenniskentistä kuin mitä kaavaehdotus esittää.
 • Siilikujan katutilasta on tulossa ahdas, jos sen molemmin puolin rakennetaan taloja lähes katuun kiinni.  Olisi hyvä, jos asemakaava esittäisi tarkemmat sijainnit rakennuksille suhteessa katuun ja määräisi talojen ja kadun väliin kapean viheralueen alueen vanhemman kaavoituksen tapaan.
 • Jotta ryhmärakennuttaminen olisi mahdollista, seura kannattaa myös pienehköjen tonttien muodostamista.

 

Kuplahalli

 • Seura näkee, että kuplahalli voisi sijoittua mieluummin Siilitien varteen, parkkipaikan viereen. Se onnistuu muun muassa poistamalla Siilitien ja Siilikujan kulmassa oleva AK-tontti ja sijoittamalla pienet pelikentät uudelleen. Jos kuplahalli sijoitettaisiin urheilukenttäalueen takaosaan, on suuri vaara, että se lisäisi autoliikennettä urheilupuiston kevyenliikenteenreiteillä ajokielloista huolimatta, kun urheilijat ja heidän kuljettajansa liikkuisivat autolla kuplan viereen. Autoilu urheilukentän ympärillä aiheuttaisi suuren onnettomuusriskin, koska urheilukentän ympärillä liikutaan paljon kävellen, juosten, pyöräillen ja hiihtäen. Myös hallin tarvitseman kunnallistekniikan vetäminen Siilitien varteen olisi helpompaa.
 • Jos kulpahalli kaikesta huolimatta sijoitetaan kentän takaosaan, tulee sen koko ja sijainti suunnitella niin, ettei kentän ja Portimonpolun välillä olevaa arvokasta metsärinnettä tarvitse kaivaa ja puita kaataa.

 

Urheilukentän alueen toimintojen säilyttäminen ja sujuva pyöräily keskeisellä  reitillä

 • Nurmikkoalue kentän länsipäässä on tärkeää harjoittelualuetta muun muassa juniorijalkapalloilijoille, alkuharjoitteluun, venyttelyyn ja kesäjumpille. Sellainen on oltava jatkossakin.
 • Myös hyvin suosittu lasten liukumäki on tärkeää säilyttää kentän takaosassa. Se tulee huomioida kuplahallin koossa ja sijoittamisessa. Alueen koulut, päiväkodit ja lapsiperheet käyttävät liukumäkeä ahkerasti. Mäen sijainti puiden varjossa pohjoisrinteellä säilyttää lumen tavallista pitempään.
 • Tenniskentille ja koripallolle osoitetut alueet on merkittävä kaavakarttaan ao. merkinnöillä. Kaavassa on huolehdittava, ettei tenniskentän ja koripallon pelaamisen äänet aiheuta häiriötä uusien talojen asukkaille, mikä voisi johtaa asukasvalituksiin ja esimerkiksi tenniksen kieltämiseen. Seura puolustaa nykyistä monipuolista urheilutoimintaa kentällä. Kaupungin tenniskenttä on tähän asti mahdollistanut tenniksen opettelun ja pelaamisen niillekin, joilla ei ole varaa tennisseurojen kenttävuokriin.
 • Urheilupuiston pääsisääntulo on hyvä suunnitella selkeämmäksi ja ohjaamaan kulkua Siilitieltä käsin. Nyt se vaikuttaa havainnekuvassa kapealta ja vaikeasti hahmotettavalta. Voisiko sitä korostaa esimerkiksi puukujanteella?
 • Tällä hetkellä kaava-alueen läpi kulkee runsaasti käytetty pyöräily-yhteys Itäväylän ja Kulosaaren suunnasta Vanhankaupunginlahden rantaa pitkin, urheilukentän luoteisreunan ohi ja sieltä Siilitien yli viherkäytävää pitkin itää kohti esim. Myllypuroon ja Itäkeskukseen. Kaavaehdotus heikentää pyöräilyreitin toimivuutta ja aiheuttaa vaaroja, koska pyöräilijät ohjataan kiertämään urheilukentän pääty ja tekemään jyrkkä käännös AK-kortteleiden kohdalla kohti Siilitien ylitystä ja viherkäytävää. Tässä kohtaa on urheilukentän pääsisääntulot, jossa tulee olemaan paljon risteävää kävely- ja pyöräliikennettä sekä virallista huoltoajoja.  Jyrkkä käännös urheilukentän kohdalla tulee vähintään loiventaa.  Urheilukentältä pääsee pyöräillen Siilitien yli myös  uuden päiväkodin luoteispuolella, mutta se aiheuttaa ylimääräisen kierroksen, jos suuntana on Siilitien toisella puolella jatkuva viheryhteys.

 

RKY-alue, 1. maailmansodan linnoitukset

 • RKY-suojelualueelle ei tule kaavoittaa lisää huoltoteitä ja mahdollistaa nykyisten leventämistä.
 • Sen sijaan RKY-aluetta tulisi suojella muinaismuistoja ja luontoalueena. Puita ei tule poistaa alueen metsästä kuten tapahtui äskettäin Kivikon linnoitteilla. Linnoituksia voisi tuoda paremmin esille esimerkiksi korkeatasoisella esittelytaululla.

 

Metsät ja puistoalueet

 • VP-merkintä Herttoniemen yhteiskoulun ja kaava-alueen välissä on säilytettävä. Se on tarpeellinen puistoalue erottamassa asutusta ja urheilukenttää.
 • Kaava-alueella olevat liikuntapuiston metsät ovat osa Vanhankaupunginlahden ja Viikin arvokkaita luontoalueita ja Viikki-Kivikon ekologista yhteyttä ja vihersormea. Kaava-alueella on Metso I ja II -arvoluokan metsiä.  Huoltoteiden, ulkoilupolkujen ja hyppyrimäen alueen kaavoituksessa, rakentamisessa, kunnostuksessa ja luonnonhoidossa tulee huomioida alueen luontoarvot. Erityisesti hyppyrimäen alueella on varottava epäonnistuneen lumilautailurinteen alapuolella olevaa mäntyä kasvavaa pengertä, jossa on useita mäyrien pesäkoloja. Hyppyrimäen alueen jatkokehittämisessä olisi suotavaa poistaa äskettäisen mäkionnettomuuden jälkeen rakennettu laaja aita, joka estää monien lajien vapaan liikkumisen alueella ja ohjaa niitä ulkoiluteiden ja katujen läheisyyteen, missä ne ovat suojattomampia kuin metsäselänteellä.

Herttoniemessä 24.4.2017

Tarja Merivirta

Herttoniemi-seuran puheenjohtaja

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA