EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksiin, koskien Itäbaananrakentamista välillä Tupasaarentie - Hiihtäjäntie

Herttoniemi-seuran mielipide katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksiin, koskien Itäbaananrakentamista välillä Tupasaarentie – Hiihtäjäntie

Herttoniemi-seura on tutustunut nähtävillä oleviin Itäbaanan suunnitelmiin. Toivomme, että baanan rakentamisessa huomioidaan luonto suunniteltua paremmin, ja että kaadettavien puiden määrää pienennetään merkittävästi.

Ihmetystä herättää, että baanasta tehdään niin kovin leveä. Baanaa kaventamalla voidaan säilyttää merkittävästi enemmän puita.

Toinen ihmetystä herättävä seikka on, että varsinaisen baanan ulkopuolisista reunoista suunnitellaan vinoja penkereitä, jotka entisestään laajentavat sitä haavaa, joka aiheutetaan luonnolle. Niiden viistojen penkereiden sijaan tulisi suosia pystysuoria leikkauksia tai huomattavasti jyrkempiä luiskia, joihin putoaminen voidaan estää aidalla.

Aiempien huonojen kokemusten perusteella huolta herättää työmaanaikainen maankäyttö. Vaikka kaavassa jätettäisiin metsäaluetta, työmaata saatetaan laajentaa luontoalueen puolelle, mikä aiheuttaa tarpeetonta puidenkaatoa. Työmaa on suunniteltava niin hyvin, että siihen käytettävä alue sisältyy baanaan kuuluvaan alueeseen tai työmaan tilapäisiä tarpeita varten käytetään korkeintaan puuttomia nurmikkoalueita, eikä työmaa levittäydy metsäksi jätettävälle alueelle.

Välttämättömät puunkaadot tulee ajoittaa sellaiseen hetkeen, kun linnut eivät pesi. 1.4.–31.7. ei pidä näitä töitä tehdä, vaan odottaa loppukesään tai syksyyn.

Baanalta Saunalahden suuntaan kulkevan nykyisen polun paikalle suunnitellaan ulkoilutietä. Sen rakentamisen tarpeellisuutta tulee vielä miettiä. Jos se kuitenkin tehdään, se tulee pitää nykyisen levyisenä, eikä leventää sitä. Tien reunassa kasvaa merkittäviä kookkaitakin puita, kuten tammi. Ulkoilutien varressa on myös muinaisranta, jota ei pidä missään tapauksessa vahingoittaa. Vanha tontti kalliolla olisi hyvä merkitä infotaululla, ettei sitä tärvellä, kun alueen käyttö lisääntyy.

Edellä mainitulle ulkoilutielle ei pidä asentaa valaistusta, koska valo häiritsee esimerkiksi hyönteisiä ja lepakoita.

Suunnitellun uuden ulkoilutien varressa on myös hyvä paikka pimeän taivaan ja tähtien katseluun. Tie ei ole niin tärkeä kulkuyhteys, että valaistus olisi pakollinen. Valaistuksen poisjättäminen poistaisi tarpeen tehdä kaivutöitä ulkoilutien varrella. Se puolestaan säästäisi sekä alueen luontoa että kaupungin rahaa.

Myöskään muita olemassa olevia ulkoiluteitä, kuten Saunalahden suuntaisesti kulkevaa tietä ei tule leventää, koska liian leveän tien aiheuttama arpi luontomaisemaan vähentäisi luontoalueen viihtyisyyttä.
Pieni ja idyllinen luontopolku on usein paras virkistyksen kannalta.

Liikenneympyrän ja sen läheisen paikoitusalueen osalta kaava on puhuttanut asukkaita melko paljon. Huolestuttavaa on, että suunnitelma rouhisi puustoa pitkälle Kivinokan puolelle, jossa sijaitsee arvokas
vaahteralehto, jossa on myös tervaleppiä runsaasti. Tämä ongelma tulee välttää suunnittelemalla liikenneympyrä paremmin tai jättämällä se kokonaan pois. Kipparlahden liikenne ei ole niin runsasta, että se perustelisi liikenneympyrän. Baana voisi ylittää tien ilman liikenneympyrääkin. Onko ympyrän edes oltava niin iso kuin suunnitellaan? Liikenneympyrän lisäksi Kivinokan puolella olevaa puustoa uhkaa kalteva luiska, jonka sijaan voisi olla pystysuora reuna, joka suojattaisiin aidalla.

Parkkipaikan itäpuolelta aiotaan myös kaataa koivuja ja lehtikuusi, vaikka alueella on pelkkää nurmikkoakin, jonka alueelle sen voisi rajata. Parkkipaikan kokoa pienentämällä tai vaihtoehtoisesti muotoa muuttamalla ja siirtämällä sitä hiukan voitaisiin välttää tarpeettomat puiden kaadot. Baanan ja parkkipaikan välissäkään olevia puita ei pidä kaataa, vaan jättää ne kaunistamaan baanan reunaa.

Kivinokan puolella olevaan vaahterametsikköön suunniteltu paikoitusalue tulee jättää toteuttamatta. Helsingin monimuotoisuustavoitteiden mukaista ei ole lohkaista arvokkaasta vaahterametsiköstä palaa
tällaiseen tarkoitukseen.

Kipparlahden sisäkaarteen puolella olevassa metsikössä tulee käyttää mahdollisimman paljon hyväksi jo aiemman metrosiltatyömaan aiheuttamaa hakattua aluetta, eikä tarpeettomasti kaataa puustoa sen lisäksi. Suunnitelmassa myös kiinnittää huomiota se, että baanan ja metroradan väliin on suunniteltu huomattavan leveää luiskaa. Tämä aiheuttaisi turhaa puiden kaatamista baanan toisella puolella.

Helsingissä 25.4.2023

Hilkka Helsti, pj

Anna Merikari, vpj

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA