EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide Laivalahdenkaari 1

Herttoniemi-seuran mielipide Laivalahdenkaari 1

 

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Herttoniemenranta, Laivalahdenkaari 1

Herttoniemi-seuran johtokunta on käsitellyt suunnitelmaa ja ilmaisee siitä kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan mielipiteen:

Tontille on voimassa olevassa kaavassa suunniteltu rakennettavan Herttoniemenrannan monitoimitalo. Sen on ajateltu sisältävän tiloja mm. kirjaston, sosiaali- ja terveystoimen, nuorison ja aikuisopetuksen tarpeisiin.

Kaupunki ei ole luonut hanketta näiden tilojen aikaansaamiseksi. Herttoniemenrantalaiset ovatkin kärsineet näiden palvelujen enemmän tai vähemmän hankalasta saavutettavuudesta. Nyt kaupunki on muuttamassa kaavaa siten, että viimeisetkin mahdollisuudet saada näitä palveluja Herttoniemenrannan ytimeen loppuisivat. Korvikkeeksi tarjotaan Herttoniemen metroasemalle kaavoitettuja ja sinne mahdollisesti tulevaisuudessa sijoittuvia tiloja.

Laivalahdenkaari 1:n kaavamuutos saa aikaan dominoefektin. Kaavamuutos toteutuessaan merkitsee sitä, että Itäväylän toisella puolella sijaitseva Länsi-Herttoniemi on vaarassa menettää omat palvelunsa. Metroaseman seudusta tulee palveluiden keskus. Tilakeskus on jo nyt kartoittanut eri virastojen tarpeita ja niiden keskuudessa on halukkuutta siirtyä metroasemalle. Perusteluna käytetään sitä, että kyseiset palvelut ovat sitten helpommin saavutettavia herttoniemenrantalaisille.

Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole paras mahdollinen yhdyskuntien toimivuutta ajatellen. Omat, kävellen saavutettavat julkiset tilat edistäisivät alueiden omaa, toiminnallista yhteisöllisyyttä. Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemenrannan yhteinen väkiluku lähenee 20.000:ta. Olisi kohtuullista, että näin suurelle väestölle suotaisiin myös lähipalveluja ja omia helposti saavutettavia kokoontumistiloja. OAS viittaa siihen, että nyt ollaan kehittämässä kahta nukkumalähiötä.

Esitämme, että kaava ratkaistaan siten, että Laivalahdenkaari 1:n tontille on edelleen mahdollista tehdä asukkaita palvelevia tiloja kaikille asukkaille. Tontin sijainti lähellä koulua sopii erityisesti lasten ja nuorten tilojen rakentamiseen erinomaisesti.

Herttoniemenrannassa on autojen määrään nähden liian vähän pysäköintipaikkoja. Tyhjiä tontteja, kuten Laivalahdenkaari 1, on sen vuoksi hyödynnetty pysäköintiin. Autoja käytetään, koska kaupunkisuunnittelijat ovat sijoittaneet esimerkiksi päivittäistavarakaupat alueen ulkopuolelle, metroaseman tienoille. Kevyen liikenteen yhteydet metroasemalle ovat hankalat ja epäviihtyisät. Näiden reittien kohentaminen esimerkiksi siltaratkaisulla metroasemalle olisi osa pysäköintiongelman ratkaisua. Autoilua alueella pitäisi vähentää. Päivittäistavarakauppa nyt

suunniteltavalle tontille on hyvä ajatus, sillä se mahdollistaisi yhä useammalle kaupassa käynnin kävellen.

Alueen pysäköintijärjestely tulee miettiä tarkoin. Tällä hetkellä liikuntahallin yhteydessä on vain rajallisesti pysäköintipaikkoja ja autoja on hyvin usein pysäköitynä kevyen liikenteen väylälle ja kääntöpaikalle. Jos/kun rakennetaan maanalainen pysäköintitila, tulee sen palvella myös liikuntahallin käyttäjiä.

Asukastilojen ja kaupan lisäksi Laivalahdenkaari 1:n tontille sopinee asuinrakentamista.

Helsingissä 28.5.2012

Herttoniemi-seura

Hilkka Helsti,

puheenjohtaja

 

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA