EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta: Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen

Herttoniemi-seuran mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta: Länsi-Herttoniemen suojelu ja täydennysrakentaminen

Kiitokset

Herttoniemi-seura haluaa kiittää kaavoittajaa työstä ja tutustumisesta paikan päällä
kohteisiin. Kaavaluonnos on edennyt huomattavasti vuoden 2013 luonnoksesta. Kiitämme
myös Mona Schalinin & co tekemästä erinomaisen perusteellisesta selvitystyöstä ”Länsi-Herttoniemen arvot, ominaispiirteet ja kehittämisperiaatteet” (2022).

Alueen kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset, maisemalliset ja luontoarvot on tunnistettu.
Kaavaselostusluonnoksessa todetaan ja kuvaillaan yhtenäisenä säilyneen, pääosin 1950-
luvulla rakennetun viihtyisän, luonnonläheisen ja puistomaisen kaupunginosan tärkeitä
ominaisuuksia. Iloitsemme rakennusperintöä suojelevista sr-2-merkinnöistä rakennusten
kohdalla ja niistä suojelumerkinnöistä, mitä eräitten puistojen yhteyteen on laitettu.

Yleishuomioita

Kaikki, ne puistot ja viheralueet, mitä Schalinin selvityksessä esitetään säilytettäväksi, tulee
Herttoniemi-seuran mielestä myös säilyttää ja suojella. Kokonaisuutta ei pidä uhrata, sillä
rakentamisen haitat ylittävät sen hyödyt. Rakentamisella alueelle saataisiin vain 625
asukasta lisää, mutta pilattaisiin useita iloa, terveyttä ja hyvinvointia tuottavia puistoja.
Samalla turmeltaisiin arkkitehtonisesti ja maisemallisesti yhtenäisenä säilynyt kokonaisuus.

Länsi-Herttoniemen puistoilla ja viheralueilla on kulttuurihistoriallisten ja luontoarvojen
lisäksi huomattava käyttöarvo. Ilmastonmuutoksen myötä kesät kuumenevat ja hellejaksot
lisääntyvät. Kaupunkilaiset kaipaavat puiden varjoa ja suojaa. Kaupunkipuut viilentävät
kaupunkimaisia alueita tutkitusti useilla lämpöasteilla. Puut myös suojaavat melulta.

Lue lisää liitteestä

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA