EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran mielipide sairaala-alueen kaavaluonnoksiin

Herttoniemi-seuran mielipide sairaala-alueen kaavaluonnoksiin

Hankenro 4845_1
HEL 2015-002926
Oas 1207-02/15

Herttoniemen sairaala-alueen alustavat suunnitelmavaihtoehdot

Herttoniemi-seura on tutustunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja neljään esitettyyn vaihtoehtoon. Näkemyksemme suunnittelusta jatkoa ajatellen on seuraava:

Asuinrakennusten ryhmittelyn ja muotoilun kannalta pidämme A eli HILA-vaihtoehtoa parhaimpana. Katsomme, että se sopeutuu Länsi-Herttoniemen nykyiseen ympäristöön parhaiten ja on sommittelultaan selkein ja miellyttävin.

Asuinrakennuksiin esitettyä taitekattoa pidämme hyvänä ja Herttoniemen miljööseen sopivana. Se tulee ottaa kaavamääräyksiin. Muutenkin kaavamääräyksissä tai rakennustapaohjeissa voisi edellyttää rakennusten julkisivuilta sopivuutta 1950-luvun miljööseen.

Esitettyä rakentamista HILA-vaihtoehdossakin pidämme liian tiiviinä. Asunnoista voi tulla pimeitä ja tilaa ulkoleikille ei helposti löydy. Esitämme, että jonkin keskialueella olevan asuinrakennuksen tilalle tulisi korttelipuisto, jossa olisi myös lasten leikkipaikka. Tällaiset puistikot ovat Länsi-Herttoniemelle tyypillisiä ja pidettyjä paikkoja. Puisto toisi valoa asuntoihin ja tekisi alueesta vähemmän monotonisen. Korttelipuiston tarkka paikka tulee valita puistolle sopivan maaston muodon mukaan.

Pidämme tärkeänä, että alueen luontoa, maastomuotoja ja kasvillisuutta kunnioitetaan ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. Kannattaa ottaa mallia 1950-luvun Herttoniemestä, jossa rakennukset on sijoitettu taitavasti maaston mukaan. Nyt suunniteltavalla alueella on isoja korkeuseroja, jotka kannattaa ottaa tarkoin huomioon ja hyödyntää. Emme hyväksy kallioiden laajamittaisia räjäytyksiä. Alarinteessä talot voivat olla matalampia, esim. 4-kerroksisia ja kallion päällä korkeampia, kuten 6-7 -kerroksisia. 

Talorykelmästä poistettavaksi ehdottamamme rakennuksen kerrosala voitaisiin sijoittaa rakennusrykelmässä ylimpänä kadun varrella sijaitseviin taloihin nostamalla kerroskorkeutta 7:ään. Yksi mahdollisuus olisi, että alueelle sijoittuva pysäköintitalo sijoitettaisiin Siilitien varteen. Kaunis kuusikko Siilitien ja urheilukentän välillä esitetään kuitenkin säilytettäväksi.

Päiväkodin suojaisuutta ja luontoyhteyttä pidämme tärkeänä. Jos päiväkoti sijoitetaan Siilitien varteen, niin on tarkoin huolehdittava melusuojauksesta. Piha avautuisi luonnollisesti valoisaan ilmansuuntaan urheilukentälle. Parkkipaikka voisi tällöin olla Siilitien ja päiväkodin välissä. Päiväkodin yhteydessä voisi sijoittaa tiloja myös vanhuksille ja nuorisolle.

Esitetyt suunnittelukuvat olisivat olleet helppolukuisempia, jos niihin olisi merkitty korkeuserot ja ilmansuunnat. Näitä pidämme keskeisinä, kun arvioidaan talojen sijoittelua maastoon. 

Herttoniemitalon alue ei kuulu tähän kaavaan. Huomautamme kuitenkin, että kirjaston ja nuorisotalon säilyttäminen nykyisellä paikallaan palvelisi loistavasti myös tulevan sairaala-alueen asukkaita. Kaavallisestihan siihen ei olisi nykyiselläänkään esteitä ja haluttaessa kaavaa voitaisiin tietenkin muuttaa. Mäen päällä olevista taloista olisi sitä paitsi miellyttävät ja avarat näkymät aamupäivä auringon suuntaan.

 

Helsingissä
23.11.2015

Herttoniemi-seura ry
Raimo Mäkelä, pj
Hilkka Helsti, vpj

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA