EtusivuAjankohtaistaHerttoniemi-seuran mielipide Sorvaajankatu 20:n asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Herttoniemi-seuran mielipide Sorvaajankatu 20:n asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Herttoniemi-seura tutustunut Sorvaajankatu 20:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Tunnemme Herttoniemen yritysalueen hyvin ja olemme osallistuneet muun muassa Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelman vuorovaikutukseen. Seura on ollut niinikään mukana järjestämässä Herttoniemen BlockPartya Asentajanpuistossa ja Oravapuistossa.

Metsäpuistoa kehitettävä asukkaiden keitaaksi

Seura on tyrmistynyt kaavahankkeesta, jossa ainoa puisto tai paremminkin metsäpuisto annetaan ja kaavoitetaan  yritystontiksi, vaikka yritysalueen asuintorakentaminen lisääntyy. Metsäpuistoa kannattaa sen sijaa kehittää vihreänä keitaana, joka lisää viihtyisyyttä, virkistystä ja hyvinvointia. Kaavassa viitataan myös puistoa pitkin mahdollisesti kulkevaan pikaraitiotiehen, mikä tuhoaisi koko puiston loputkin mahdollisuudet tarjota uusille lähiasukkaille lähiviheraluetta.

Metsäpuiston tuhoamisessa on huomioitava myös Länsi-Herttoniemessä käynnissä oleva täydennysrakentamisen kaavaprosessi. Siinä kaupunki esittää Länsi-Herttoniemen keskeisten puistojen rakentamista. Näin yritysalueen uudet asukkaat joutuisivat tilanteeseen, jossa lähellä ei ole tosiaankaan riittävästi puistoja.

Metsäpuiston rakentamisen jälkeen Asentajanpuiston jäljelle jäävä osa on liian pieni, että siihen olisi mahdollista sijoittaa leikkipuisto, eri ikäisiä palveleva virkistyspuisto ja tapahtumakenttä, joita esitetään yleisten alueiden suunnitelmassa. Sama suunnitelma lisää yritysalueen puita ja puustoista alueita.  Se ohjaa myös kehittämään yritysalueen paikallisia ekologisia yhteyksiä. Kaavahanke on nyt kuitenkin vastakkainen näille pyrkimyksille.

Kulttuuripuisto ja Lehti-veistos säilytettävä

Nostamme esille myös lehteä esittävän veistoksen metsäpuiston sydämessä, kuvanveistäjä Jean- Françoise Briantin teoksen L’Oreille vegetale, vapaasti käännettynä Hiirenkorva, vuodelta 1998. Hän opetti silloin  Kuvataideakatemiassa. Briantin kiinnosti pohjoinen valo, jota hän tutkii myös tässä viestoksessa. Mäntykangas, jota on muokattu puistomaiseksi, saa veistoksen elämään hienosti muun muassa silloin, kun aurinko leikkii sen rakenteessa. Tähän asti veistos on ollut hieman piilossa, koska puisto on vähäisessä käytössä. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun sen läheisyyteen muuttaa paljon asukkaita. Näemme, että paikkaan sopiva kaunis ja mielenkiintoinen taideteos luo myös  alueelle tärkeää kulttuuriympäristöä. Seura vaatii veistoksen säilyttämistä nykyisellä paikallaan ja Briantin siihen suunnitteleman ja taideteokseen liittyvän valaistuksen kunnostamista. 

Metsäpuiston alue on toiminut yhtenä tapahtumapaikkana Herttoniemi Block Party -kaupunginosafestivaaleilla. Kokemuksemme mukaan veistoksen juurelle sijoitettu Block Partyn akustisen musiikin lava, sen herkkä musiikki ja kuulijat istumassa puiden alla oli jotain, jota voi kutsua onnistuneeksi place makingiksi. Hienoa, että kaupunki on antanut sille mahdollisuuden. On kuitenkn surullista,  että se mahdollisesti tuhotaan nyt. Kaiken kaikkiaan tuota metsäpuistoa tulee kehittää viihtyisänä, puiden varjostamana  virkistysalueena.

Kallion kohdalle suunniteltu rakennusmassa ei saa heikentää puistoa

Kaavasuunnitelman toinen rakennuspaikka, joka tuhoaisi Asentajanpuiston kalliota, sisältää myös ongelmia. Nyt puistoon avautuva näyttävä ja kaunis kallioleikkaus luo näyttävän ja  kiinnostavan taustan puiston alemmalle tasolle. Kallion päällä olevaa puistoa on puolestaan mahdollista vaalia luonnontilaisena kalliometsänä,  tehdä sinne polkuja ja pieniä leikkialueita. Kallioleikkus tulee silloin aidata.

Uusi rakennuskompleksi korkeine tornitaloineen antaisi helpolla sen vaikutelman, että puiston nurmialueet liittyvät siihen. Tilannetta havainnollistaa hyvin jo olemassa oleva puisto Planmecan ja  kerrostalon välillä Sorvaajankadulla.

Herttoniemi-seuran vaatimukset

Herttoniemi seura vaatii, että Planmecan logistiikkakeskuksen rakentamisesta metsäpuistoon luovutaan. Tornitalon sisältävä kohde sovitetaan vähemmän Asentajanpuistoa dominoivaksi sijoittamalla se kauemmas itään päin  puiston reunasta. Planmecan korvauksilla puistotontille rakentamisesta tulee kehittää Asentajanpuistoa monipuoliseksi ja viihtyisäksi, muun muassa leikkipuistolla.

Helsingissä 6.10.2023

Herttoniemi-seura ry

Hilkka Helsti
puheenjohtaja 

Anna Merikari
varapuheenjohtaja

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA