Herttoniemi-seuran muistutus asemakaavanmuutoksesta Herttoniemessä

1509
Suunnitellun jäähallin sijainti ja koko, lähde Helsingin kaupunki

Helsingin Liikuntahallit Oy on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta Helsingin
kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43258 tontilla nro 2, osoitteessa
Abraham Wetterin tie 1.

Herttoniemi-seura on tutustunut Abraham Wetterin tie 1:n asemakaavamuutoksen
aineistoon. Jäähallin koon kasvaminen yhden kentän rakennuksesta kaksikenttäiseksi
asemakaavanmuutoksen ehdotuksen mukaan pilaisi merkittävästi Herttoniemen
kartanon RKY-alueen arvoja. Seura on erittäin huolestunut ennen muuta hallin
vaikutuksesta Herttoniemen kartanon alueelta pohjoiseen avautuvan maiseman
muutoksen ja kartanon alueen viereen tulevien hallin huoltotoimintojen takia.

Asemakaavanmuutoksessa ehdotettu hallirakennus parkkipaikkoineen alistaisi
toteutuessaan herkän ja pienipiirteisen kartanomiljöön pohjoisosan
maatalousrakennuksineen, avoimine peltoalueineen ja viehättävine peltokujanteineen.
Joskus kaupunkiympäristön kontrastit luovat mielenkiintoista ympäristöä, mutta tässä
tapauksessa massiivinen, yksitoikkoista arkkitehtuuria edustava ja järkelemäinen halli,
joka kaiken lisäksi rakennetaan suojellun ympäristön rajauksen sisäpuolelle, latistaisi
kartanoalueen historiallista ja esteettistä tunnelmaa sekä arvoa virkistysalueena.
Kielteinen vaikutus ulottuisi myös kartanopuiston arvokkaimpaan ytimeen, vaikka
suoraa näköyhteyttä ei sinne olisikaan. Hallin puuverhous ja köynnöskasvit eivät poista
haittoja.

Asemakaavanmuutoksessa ei kerrota riittävästi hallin toiminnan aiheuttamista häiriöistä
kartanoalueelle. Esimerkiksi huoltotoimet keskittyvät hallin eteläpuolelle. Miten
jätteenkeräys sekä lumen ja jäähallista kertyvän jään varastointi tapahtuisi RKY-alueen
reunalla? Entä miten jäähalliin huoltoon liittyvä ja pysäköintialueen liikenne sekä
ilmanvaihtokoneet muuttavat kartanon äänimaisemaa? On huomattava, että äänilähteet
sijaitsevat kartanoalueen vieressä ja avoimen peltoalueen yli ne kantautuvat kauas.
Istutettavan puuston määrä ja sille varattu alue on liian kapea kriittisimmässä kohdassa,
jossa näkymä avautuu pohjoiseen. Kaavamuutos ei määrää riittävästi olemassa olevien
puiden säilyttämisestä.

Seura vaatii, että kaavamuutoksesta luovutaan. Jos urheiluhalli kuitenkin toteutetaan,
voimassa olevaa vanhaa asemakaavaa tulee tarkistaa niin, että nykyistä metsää ja
puustoa jää enemmän jäljelle hallin ympärillä.

Lisäksi seura edellyttää, että hallin vuokraehtoihin kirjataan, että tavallisille luistelijoille
ja koululaisille tulee varata kysyntää vastaava määrä luisteluaikoja.

Helsingissä 30.8.2021
Herttoniemi-seura ry
Hilkka Helsti, pj