EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran muistutus asemakaavanmuutoksesta Herttoniemessä, Abraham Wetterin tie 1

Herttoniemi-seuran muistutus asemakaavanmuutoksesta Herttoniemessä, Abraham Wetterin tie 1

Helsingin Liikuntahallit Oy on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin 43258 tontilla nro 2, osoitteessa Abraham Wetterin tie 1.

Herttoniemi-seura on tutustunut Abraham Wetterin tie 1:n asemakaavamuutoksen aineistoon. Jäähallin koon kasvaminen yhden kentän rakennuksesta kaksikenttäiseksi asemakaavanmuutoksen ehdotuksen mukaan pilaisi merkittävästi Herttoniemen kartanon RKY-alueen arvoja. Seura on erittäin huolestunut ennen muuta hallin vaikutuksesta Herttoniemen kartanon alueelta pohjoiseen avautuvan maiseman
muutoksen ja kartanon alueen viereen tulevien hallin huoltotoimintojen takia.

Asemakaavanmuutoksessa ehdotettu hallirakennus parkkipaikkoineen alistaisi toteutuessaan herkän ja pienipiirteisen kartanomiljöön pohjoisosan maatalousrakennuksineen, avoimine peltoalueineen ja viehättävine peltokujanteineen. Joskus kaupunkiympäristön kontrastit luovat mielenkiintoista ympäristöä, mutta tässä tapauksessa massiivinen, yksitoikkoista arkkitehtuuria edustava ja järkelemäinen halli,
joka kaiken lisäksi rakennetaan suojellun ympäristön rajauksen sisäpuolelle, latistaisi kartanoalueen historiallista ja esteettistä tunnelmaa sekä arvoa virkistysalueena. Kielteinen vaikutus ulottuisi myös kartanopuiston arvokkaimpaan ytimeen, vaikka suoraa näköyhteyttä ei sinne olisikaan. Hallin puuverhous ja köynnöskasvit eivät poista haittoja.

Asemakaavanmuutoksessa ei kerrota riittävästi hallin toiminnan aiheuttamista häiriöistä kartanoalueelle. Esimerkiksi huoltotoimet keskittyvät hallin eteläpuolelle. Miten jätteenkeräys sekä lumen ja jäähallista kertyvän jään varastointi tapahtuisi RKY-alueen
reunalla? Entä miten jäähalliin huoltoon liittyvä ja pysäköintialueen liikenne sekä ilmanvaihtokoneet muuttavat kartanon äänimaisemaa? On huomattava, että äänilähteet sijaitsevat kartanoalueen vieressä ja avoimen peltoalueen yli ne kantautuvat kauas. Istutettavan puuston määrä ja sille varattu alue on liian kapea kriittisimmässä kohdassa, jossa näkymä avautuu pohjoiseen. Kaavamuutos ei määrää riittävästi olemassa olevien puiden säilyttämisestä.

Seura vaatii, että kaavamuutoksesta luovutaan. Jos urheiluhalli kuitenkin toteutetaan, voimassa olevaa vanhaa asemakaavaa tulee tarkistaa niin, että nykyistä metsää ja puustoa jää enemmän jäljelle hallin ympärillä.

Lisäksi seura edellyttää, että hallin vuokraehtoihin kirjataan, että tavallisille luistelijoille ja koululaisille tulee varata kysyntää vastaava määrä luisteluaikoja.

Helsingissä 30.8.2021
Herttoniemi-seura ry
Hilkka Helsti, pj

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA