Herttoniemi-seuran syyskokouksen antia

87

Herttoniemi-seuran syyskokous pidettiin 2.12. Kokous

– hyväksyi seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion johtokunnan esitysten mukaisesti
– päätti pitää jäsenmaksun entisen suuruisena (10 €/v)
– päätti, ettei johtokunnan jäsenille makseta palkkiota, mutta toiminnantarkastajat kutsutaan lounaalle
– valitsi Hilkka Helstin jatkamaan johtokunnan puheenjohtajana ja muiksi johtokunnan jäseniksi seuraavat: Toni Amnell, Ossian Enkvist, Anna Merikari, Armas Merisalmi, Katri Myllykoski, Milla Olin ja Tiina Poppis Parkkinen
– valitsi toiminnantarkastajiksi Henrik Nyholmin ja Matti Suorsan, varalle Hannele Ilves ja Minna Jokinen

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!