EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran syyskokous otti kantaa bussin 81 pysäkkiin metroasemalla

Herttoniemi-seuran syyskokous otti kantaa bussin 81 pysäkkiin metroasemalla

Helsingin Seudun Liikenne

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnittelu

HERTTONIEMEN METROASEMALLA SIJAITSEVAN LINJAN 81 BUSSIPYSÄKIN SIJAINNIN PARANTAMINEN

Joukkoliikennelain (869/2009) 6 §:n mukaan joukkoliikenteen suunnittelussa liikennetarpeet ja -palvelut on pyrittävä sovittamaan yhteen. Eri väestöryhmien kuten lasten, nuorten, naisten, miesten, vanhusten ja vammaisten tarpeet on otettava huomioon.

Helsingin Seudun Liikenne on tehnyt linjauksen asukkaiden kuulemisesta linjastosuunnittelussa. Päätöksen mukaan ”HSL haluaa asukkaita entistä tiiviimmin mukaan
linjastosuunnitelmien laadintaan. Vuorovaikutus tuo joukkoliikennesuunnitteluun uusia ideoita ja paikallistuntemusta, joka ei välity tilastoista.” (Asukasvuorovaikutus linjastosuunnittelussa)

Edellä olevaan viitaten Herttoniemi-seura ry saattaa tietoonne Herttoniemen metroasemalla olevan pysäkkiongelman sekä esittää sen poistamista seuraavasti:

Bussilinja 81 kulkee Kulosaaren ja Länsi-Herttoniemen välillä. Länsi-Herttoniemen suuntaan ajava bussi jättää Herttoniemen metroaseman edessä olevalle pysäkille lähinnä metroon vaihtavia matkustajia sekä ottaa kyytiin Länsi-Herttoniemeen menevät matkustajat. Paikallisten asukkaiden lisäksi pysäkkiä käyttävät esimerkiksi Herttoniemen sairaalan ja terveysaseman asiakkaat Herttoniemenrannasta, Tammisalosta, Kulosaaresta ja Roihuvuoresta.

Pysäkki on sijoitettu Hiihtomäentielle metroaseman eteen. Se on kapea ja ahdas, vain noin kaksi metriä leveä jalkakäytävän osa. Länsi-Herttoniemeen matkustavat odottavat siinä bussin saapumista. Kun pysäkillä on lastenvaunuja tai tilaa vieviä liikkumisvälineitä, kuten rollaattoreja tai pyörätuoleja, odotustila käy ahtaaksi. Bussin pysähtyessä bussiin nousevat ja siitä laskeutuvat matkustajavirrat sekoittuvat ja tilan niukkuudesta johtuen syntyy ruuhkaa.

Erityisesti talvella, kun pysäkkialuetta ei saada kunnolla aurattua, se on vielä ahtaampi ja usein vaarallisen liukas.

Bussia odottavat matkustajat eivät ole sateelta suojassa. Pysäkillä on tarpeeseen nähden vaatimaton katos, joka suojaa vain muutamaa matkustajaa. Muut ovat säitten armoilla.

Asukkaat ovat ottaneet yhteyttä eri tahoihin ja toivoneet tilanteeseen korjausta. HSL on vastannut muun muassa, että ”HSL vastaa linjojen suunnittelusta, pysäkkien suunnittelusta vastaa Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto, toki yhteistyössä HSL:n ja HKR:n kanssa. Terminaalialueen kapasiteettiraja ja liikenteelliset seikat (mm. ylimääräisten kiertojen välttäminen terminaalin ympärillä) ovat osaltaan pakottaneet siirtämään linjan pois lipan alta. Pysäkki on lyhyen kävelymatkan päässä ja katoksella varustettu, odotusalue on vain valitettavan kapea niinkin vilkkaalle pysäkille ja siksi sen talvikunnossapito on erityisen tärkeää.” Edelleen HSL on todennut, että ”ongelma on tiedossamme ja oikeastaan se, mitä tällä hetkellä asialle voimme tehdä ja on tehtykin, on yhteydenotot HKR:n talvikunnossapitoon.”

Herttoniemi-seura katsoo, että asukkaiden esille tuomaan ja hankalaksi kokemaan asiaan ei ole suhtauduttu sen vaatimalla vakavuudella. Ongelma ei poistu sillä, että HSL on yhteydessä HKR:n talvikunnossapitoon.

Herttoniemen metroasemalle on suunniteltu isoja parantamistoimenpiteitä, mutta rakentamisvuodesta ei vielä ole tehty päätöksiä. Uuden aseman valmistumiseen kuluu todennäköisesti useita vuosia. Herttoniemi-seura edellyttää, että pysäkkiongelmaan etsitään ratkaisu jo ennen metroaseman valmistumista. Pysäkille on löydettävä uusi paikka niin, että se on riittävän väljä, turvallinen ja helposti saavutettavissa oleva.

Herttoniemi-seura esittää, että bussin 81 pysäkki siirretään metroaseman eteläpäätyyn kohtaan, jossa nykyään pysähtyy vain kutsubussi. Bussi 81 mahtuu hyvin pysähtymään pysäkille. Paikalla on riittävästi tilaa matkustajille, se on helppo puhdistaa lumesta, eikä se aiheuta ongelmia muulle liikenteelle. Kutsubussikin mahtuu pysäkille yhtaikaisesti tarvittaessa. Siihen olisi myös helppo rakentaa riittävän iso katos. Paikalla olevan pyörätien linjaus tulisi siirtää lähemmäksi metroasemaa sekä siirtää paikalla sijaitseva pyöräkatos kauemmaksi ajoradasta.

 

Kun näin menetellään, eri väestöryhmien tarpeet tulevat tämänkin pysäkin kohdalla lain edellyttämällä tavalla huomioon otetuiksi. 

 

 

Hilkka Helsti, pj
Erkki Merimaa, vpj

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA