EtusivuKannanotot ja lausunnotHerttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen...

Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja Viikin luonto- ja virkistysalueista

Helsingin kaupungin yleiskaavaluonnos 2050

Herttoniemi-seuran, Viikki-Seuran ja Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmän kannanotto Helsingin yleiskaavaluonnokseen Vanhankaupunginlahden ja Viikin luonto- ja virkistysalueista.

Yleiskaavaluonnoksessa on huomioitava kaupunkiluonto ja puistot tärkeinä asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta lisäävinä tekijöinä.

Allekirjoittaneilla Vanhankaupunginlahden, Vkl, ympäristössä toimivilla seuroilla, yhdistyksillä ja ryhmillä on puolestaan runsaasti kokemusperäistä tietoa alueen luonnosta ja virkistyskäytöstä. Olemme myös seuranneet vuosikymmenten ajan alueen kehitystä ja hoitoa sekä sitä koskevaa tutkimusta.

Tuomme esiin muutamia ehdotuksia, joilla uusi yleiskaava voisi säilyttää ja parantaa Vkl:n ja Viikin virkistys- ja luontoaluetta ajatellen yhä suurempaa määrää alueen käyttäjiä sekä alueella elävien kasvien ja eläinten elinolosuhteita.

– On syytä selvittää, miten yleiskaavassa turvataan luonnon monimuotoisuus sekä Vkl:n ja Viikin luontoalueiden ekosysteemipalvelut ihmisille.

Ekosysteemipalveluiden näkökulma on uusi, mutta yleiskaavan taustaaineistossa on hyvää pohja-aineistoa kuten Helsingin kestävä viherrakenneraportti.

– Monikulttuurisuus tulee olemaan Helsingin kehityksen keskeinen teema. Näin myös luonto- ja viheralueiden sekä niiden virkistyskäytön kohdalla, muun muassa Vkl:n ja Viikin alueella. Sen huomioimiseksi kaivataan lisää tietoa, esimerkiksi miten maahanmuuttajataustaiset kaupunkilaiset käyttävät virkistysalueita ja metsiä. Koska Helsingin asukasluku kasvaa voittopuolisesti maahanmuuton seurauksena, on oikeudenmukaista, että ryhmän tarpeet otetaan huomioon yleiskaavassa.

– Yleiskaavaluonnos osoittaa Pornaistenniemeen hyvin korkeaa ja tiivistä rakentamista lähelle Natura-luonnonsuojelualuetta. Ehdotamme, että rakentamisesta luovutaan, koska asuinkorttelit rajoittuisivat virkistysreittiin, joka toimii tällä hetkellä Arabianrannan tärkeimpänä ulkoilureittinä ja olisi hyvin lähellä Viikki-Vanhankaupunginlahti luonnonsuojelualuetta, joka on myös Natura-aluetta.

– Yleiskaavaluonnos korostaa ekologisia yhteyksiä eli vihersormia, joista yksi kulkee Kivinokasta kohti Sipoon metsiä. Mutta samalla se kuitenkin kaventaa yhteyttä merkittävästi useassa kohdassa ja jopa katkaisee sen. Ongelmakohdat sijaitsevat Saunalahden itärannalla ja Viikintien eteläpuolella.

Ekologinen käytävä on turvattava jättämällä Saunalahden itäranta rakentamatta ja lahden päähän vapaata luontoa riittävä leveys.

Viikintien eteläpuolisilla pelloille yhteys uhkaa kaventua 100 metriin, mikä merkitsee vihersormen katkeamista. Pelloille rakentaminen myös huonontaisi olennaisesti lintujen elinolosuhteita, koska pellot toimivat niiden muutto-, ruokailu- ja pesintäalueena. Tätä emme voi sallia ja muistutamme Ramsarsopimuksen velvoitteista.

Kaavaluonnos esittää Siilitien länsipuolisen metsän rakentamista Herttoniemen urheilukentältä Viikintielle saakka. Sama koskee Myllypuron metsää Viikin peltojen kohdalla.

Nämä metsäselänteet ovat tärkeä osa ekologista yhteyttä, tärkeitä elinympäristöjä monille lajeille ja runsaasti käytettyjä virkistysalueita, siksi ne on pääosin syytä säilyttää myös tuleville sukupolville.

 

Helsingissä 27.2.2015

Herttoniemi-seura

Viikki-Seura

Artova ry:n luonto- ja liikuntaryhmä

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA