Hylkeet tyytyväisiä Tuorinniemen talviuintipaikkaan – pukukoppien ahtaus harmittaa

255
Tuorinniemen laituri marraskuussa
Tuorinniemen talviuintipaikan laituri

Tuorinniemen talviuintipaikka sai Herttoniemen Hylkeiltä hyvät arviot viime marras-joulukuussa tehdyssä kyselyssä. Paikkaa pidettiin toimivana, tosin moni vastaaja valitti pukuhuoneiden ruuhkaisuutta. Viestintää on tehostettava ja mukavaa talviuintipaikkaa pidettävä yllä koronapandemian aikanakin. Kyselykutsun saaneista 400 talviuimarista 54,4% vastasi Herttoniemi-seuran kyselyyn.

Herttoniemen Hylje on Herttoniemenrannassa asuva, 56 – 70 -vuotias nainen

Vastaajista neljä viidesosaa oli naisia, loput miehiä. Suurin ikäryhmä vastanneiden joukossa oli 56 – 70 -vuotiaat, joita oli noin kaksi viidesosaa. Kolmannes oli 41 – 55 -vuotiaita ja viidennes 26 – 40 -vuotiaita. Kymmenesosa sijoittuu ikäryhmään 71 – 85 -vuotiaat, ja hieman vajaa prosentti ilmoittaa olevansa 25-vuotiaita tai nuorempia. Yli kolmannes vastaajista asuu Herttoniemenrannassa, melkein neljännes Laajasalossa ja vajaa 15 % Länsi-Herttoniemessä. Muita mainittuja kotipaikkoja oli 22, kaikki Helsingissä. Koska suuri osa vastaajista asuu lähistöllä, he kulkevat Tuorinniemeen kävellen. Viidennes käyttää polkupyörää, 8,7% bussia ja/tai metroa, ja henkilöautoa 17,9%.
”Hienoa, kun on mahdollista päästä näin lähellä ja helposti mereen lillumaan ja on siistit, lämpimät pukukopit. Takuuvarma keino saada seesteisyyttä mieleen ja kehoon!”

Pari kertaa viikossa uimaan

Melkein puolet vastaajista ilmoitti käyvänsä uimassa kerran tai kahdesti viikossa, mutta monet käyvät useammin: 15,6% käy 3-4 kertaa viikossa ja kymmenesosa 5-7 krt/vk. Kerran tai pari kuukaudessa ilmoitti käyvänsä 15,6% ja kymmenesosa kerran tai pari kaudessa. Hylkeet ovat kokeneita talviuimareita: yli kaksi viidesosaa on harrastanut 1 – 5 vuotta, 17% on uinut talvisin 6 – 10v ja kymmenesosa 11 – 15 vuotta. Viidenneksellä talviuintikokemusta on yli 15 vuotta.
Uimarit ovat ystävällisiä ja huomaavaisia. Hienoa että on tällainen paikka ja mahdollisuus talviuintiin!”

Hyvät arviot Tuorinniemestä

Vastaajat arvioivat talviuintipaikan toimivuutta asteikolla 1 – 5, jossa 1 oli huonoin ja 5 paras. Pukuhuoneen toimivuuden arvioiden keskiarvo oli 3,74, avannon turvallisuuden 4,11, laiturin toimivuuden 3,93, pumpun toimivuuden 4,07 ja viestinnän 3,87. Yleisarvosanaksi vastaajat antoivat 4,22 (keskiarvo).
”Meillä on hieno ja kiva uimapaikka! On mukavaa olla Herttoniemen Hylkeiden jäsen.”

Isommat pukuhuoneet, sauna ja turvaköysi

Herttoniemen Hylkeet antoivat paljon tunnustusta toimivasta ja hyvin hoidetusta talviuintipaikasta sekä ystävällisistä uimareista. Pukuhuoneiden ahtautta valiteltiin, ja toivottiin miesten pukuhuonetta myös naisten käyttöön – mikä on sittemmin toteutettu. Toivottiin saunaa sekä laiturille turvaköyttä ja lämpömattoa. Paikan siisteyttä, veden laatua ja viestintää kommentoitiin myös.
”Uintipaikka on melko hyvä, mutta uintikopin täytyisi olla isompi.”

Monet vastaajat kertoivat liittyneensä vasta äskettäin, joten heillä ei vielä ollut kovin paljon kokemusta Tuorinniemestä. Herttoniemi-seuraan on kyselyn tekemisen jälkeen liittynyt vielä lisää uusia uimareita, joten kysely kannattaa toistaa myöhemmin, vaikkapa seuraavan kauden aikana. Paljon kiitoksia kaikille vastaaajille!
”Olen uusi jäsen. Vastaanotto ja perehdyttäminen on ollut aktiivista ja rentoa, kiitos.”

Lue lisää:
Raportti Herttoniemi-seuran talviuintikyselystä (pdf)