EtusivuKannanotot ja lausunnotKannanotto asemakaavaehdotukseen Kettutie 19 & Kettutie 4,

Kannanotto asemakaavaehdotukseen Kettutie 19 & Kettutie 4,

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Herttoniemi-seuran mielipide asemakaavan muutosehdotukseen Länsi-Herttoniemessä, osoitteessa Kettutie 19 ja Kettukuja 4

Kaavoitettava alue on ollut julkisten, avointen kaupunkitilojen keskittymä jo usean vuosikymmenen ajan. Terveyskeskus, sairaala, kirjasto, nuorisotalo, liikuntasali, sosiaalitoimen tilat ja seurakuntatalo on rakennettu alueelle, joka on Länsi-Herttoniemen ytimessä. Asukkaat ovat näihin palveluihin tyytyväisiä ja käyttävät niitä paljon.

 Herttoniemi-seura on huolestunut kaavaehdotuksen vaihtoehdosta, joka toteutuessaan merkitsee kirjaston, nuorisotalon, liikuntasalin ja sosiaalitoimen tiloja sisältävän rakennuksen purkamista. Rakennusta kutsutaan täällä Herttoniemi-taloksi. Talo eritäin hyväkuntoinen, sillä se on remontoitu vuonna 2007. Herttoniemi-talon sijainti keskellä vilkasta asuinaluetta on mielestämme ihanteellinen julkisille palveluille sekä tulevaisuudessa myös asukastiloille.

Asemakaavaehdotuksessa on esitetty mahdollisuus toteuttaa kaava vaiheittain. Kaavaselostuksen sivulla 13 todetaan, että ”kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnalle on toteutettu muualla Herttoniemessä.”  Näistä uusista tiloista ei olekaan mitään takeita.  On sitä paitsi taloudellisesti järjetön hanke purkaa hyväkuntoinen ja hyvällä paikalla oleva talo ja rakentaa uusi vastaava toiseen paikkaan.

Ehdotammekin, että kaavaehdotus palautetaan uudelleen valmisteluun evästyksellä, että lähtökohtana on rakennuksen säilyttäminen ja asuintalojen kaavoittaminen sen viereen.

Tämän vaihtoehdon arkkitehdit ovat jo esittäneetkin (kaava-aineiston havainnekuva: kirjasto paikoillaan). Tässä vaihtoehdossa alueelle tulisi asunnot 500 asukkaalle.  Purkamalla Herttoniemi-talo saataisiin tähän vain 200 asuntoa lisää ja menetettäisiin samalla alueen palvelut.

Perusteluja

  1. 1.Asukasmäärä kirjaston ja nuorisotalon lähiympäristössä tulee entisestään kasvamaan tulevina vuosina. Jo tämä asemakaava tuo aivan viereen 8 uutta kerrostaloa. Muutaman sadan metrin päähän tullaan kaavoittamaan Siililaakson alue ja kaava on tekeillä myös Karhunkaatajan alueelle Pohjois-Herttoniemeen.
  2. 2.Kaava-alueella on tällä hetkellä hyvin toimiva palvelukompleksi, jonka osat täydentävät erinomaisesti toisiaan: koulut, vanhusten palvelutalo, sairaala, terveysasema, sosiaalitoimen tilat, kirjasto, nuorisotalo, liikuntasali. Päiväkoti sisältyy kaavaehdotukseen. Tulevaisuudessa näihin rakennuksiin saadaan sopimaan myös asukastilat, jos näin päätetään.
  3. 3.Kaava-alue rajoittuu Siilitien vuokrataloalueeseen, joka on kaupungin suurimpia. Asukkaiden hyvinvointi edellyttää hyvin saavutettavia julkisia palveluita.
  4. 4.Herttoniemen kirjasto ja alueen asukkaat ovat mukana Helsingin kaupungin Lähiörahaston 45.000 eurolla rahoittamassa olkkari-hankkeessa ”Pienten lähiöissä sijaitsevien kirjastojen muokkaaminen asukkaiden omaksi tilaksi – alueen olohuoneeksi”. Kirjastotyön uudistamisen lähtökohtana ovat alueen asukkaat ja heidän tarpeensa. Tavoitteena on kehittää yhteisölähtöisiä palveluympäristöjä, jotka mielletään omaksi tilaksi. Hankkeeseen osallistuvien asukkaiden kannalta on olennaista, että tiedetään kirjaston jatkavan nykyisillä sijoillaan.

Helsingissä 22.11.2013

Herttoniemi-seura  ry

Hilkka Helsti, puheenjohtaja

 

Asemakaavaehdotus löytyy täältä: http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Ajankohtaiset+suunnitelmat/N_ht_v_n_+nyt/

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja lisäksi muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00.

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan 9.12.2013 päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA