Karhunkaatajan vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos

33

Herttoniemi-seuran kaavatyöryhmä on laatinut alueelle asukasnäkökulmasta vaihtoehtoisen  asemakaavaluonnoksen. Toivomme, että lautakunnan jäsenet ja viranhaltijat ottavat asukkaiden mielipiteen huomioon alueen asemakaavaa laadittaessa. Tämä olisi ilahduttava viesti siitä, että kuntalain edellyttämät asukkaiden vaikutusmahdollisuudet toteutuvat ja asukkaat voivat aidosti vaikuttaa asuinalueiden kehittämiseen Helsingissä.

Tutustu vaihtiehtoiseen asemakaavaluonnokseen täällä: https://drive.google.com/drive/folders/0BzXazUBo9BovalB1WTJNY3ozUkU