Kutsu Herttoniemi-seuran kevätkokoukseen ja asukasiltaan

28

Herttoniemi- seura ry:n varsinainen kevätkokous pidetään tiistaina 29.3.2011 klo 18.00 Asukastalo Ankkurissa (Paasivaarankatu 6). Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§ mukaiset asiat.

Kokouksen jälkeen n. klo 19.00 alkaen järjestetään Herttoniemi-foorumi, jonka kutsu on liitteenä.

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1.Kokouksen avaus

2.Kokouksen toimihenkilöiden valinta
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
– kaksi ääntenlaskijaa

3.Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Esityslistan hyväksyminen

5.Käsitellään vuoden 2010 toimintakertomus

6.Käsitellään vuoden 2010 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7.Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

8.Päätetään edustajien nimeämisestä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen

9.Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää

10.Kokouksen päättäminen.

Liitteenä:
Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase

TERVETULOA       KAHVITARJOILU