Rantaa laiturin länsipuolella.

Kuvassa öljysataman laituri, taustalla Kulosaari.
Rantaa laiturin länsipuolella.
Voimakas merisumu.
Tuorinniemeä ja Laajasaloa. Tuorinniemen länsipuolinen lahti on vielä täyttämättä.