Länsi-Herttoniemen täydennysrakentaminen – mitä, missä ja milloin?

Helsingin kaupunki on virittänyt uudelleen kaavahankkeen Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamiseksi.

”Asemakaavan tavoitteena on löytää paikkoja Länsi-Herttoniemen kaupunkikuvaan sopivalle täydennysrakentamiselle. Uusien asuintalojen rakentamispaikkoina tutkitaan viheralueiden reunoja ja tontin haltijoiden niin halutessa myös osittain tontteja.”

Suunnitelmaa koskevat päivitetyt tiedot löytyvät netistä täältä:
http://kartta.hel.fi/applications/Hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2013-014930

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) voi ottaa kantaa 6.4.2018 mennessä; kaavoittaja on luvannut huomioida 31.5.2018 mennessä annetut palautteet. OAS: https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/oas/1131_01.pdf

 

Täällä voi keskustella mm. täydennysrakentamiskaavasta:

Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren ja Herttoniemenrannan kaupunginosavisioryhmä.
https://www.facebook.com/groups/155177668607502/

Tässä nettiosoitteessa on karttakysely kaupunginosan tulevaisuudesta auki 11.4. asti:
https://app.maptionnaire.com/fi/3705/

Täältä löytyy tietoa Herttoniemen kaupunginosavisiosta:
https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/palvelut/herttoniemen-kaupunginosavisio

Helsingin kaupunki järjestää asukastilaisuuden Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisesta keskiviikkona 25.4.2018 klo 17 (Herttoniemen Yhteiskoulu, HERYK, Kettutie 6) Huom! Paikka muuttunut. 

Myös kaavakävelyitä on tulossa.