EtusivuKannanotot ja lausunnotMielipide Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2022–2031

Mielipide Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan 2022–2031

Herttoniemi-seura edellyttää, että Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, että toimenpiteiden tulee antaa sijaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle ja että niin valtapuiden kuin pienpuuston harvennusten määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Tässä luonnoksessa ei tätä päätöstä ole juurikaan huomioitu. Alue on tärkeä luonto- ja virkistysalue eläimistöineen ja kasvistoineen, eikä hoitoa pidä suunnitella talousmetsien puuntuotannon kriteereillä, kuten monesti näyttää tapahtuneen.

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma on myös liian ylimalkainen kaadettavien puiden määrittelyn osalta. Maininta ”todellinen hoidon ulkopuolelle jäävien alueiden pinta-ala on kuitenkin paljon tätä suurempi, koska useimmiten toimenpiteeksi merkityllä kuviolla hoito tehdään vain pienellä osalla kuviota” jättää aivan liian paljon tulkinnanvaraa toteutuksen yhteyteen, ja on
pelättävissä, että hakkuut tulevat olemaan paljon isommat kuin suunnitelmassa annetaan ymmärtää. On myös huomattava, että yllä oleva maininta ei koske harvennettaviksi määriteltyjä alueita, vaan niitä uhkaa monitoimikone ja metsän muuttaminen todella harvaksi, jollainen nähdään suunnitelman kuvasta sivulla 227.

Herttoniemi-seura ei ole myöskään tyytyväinen vuorovaikutuksen toteutumiseen, vaikka vuorovaikutusta luvattiin aluesuunnitelman yhteydessä. Nähtävilläoloajan pituus oli tällä kertaa kiitettävä. Vuorovaikutuksen osalta on kuitenkin luvattu, että suunnitelmasta saatava palaute otetaan huomioon, joten harvennushakkuista, maiseman avauksista ja pienpuuston raivauksista tulee valtaosin luopua. Suunnitelman uusi, korjattu versio tulee myös asettaa nähtäville ja kommentoitavaksi.

Liitteessä 2 on Herttoniemi-seuran viimeisin, 26.10.2020 jätetty kannanotto Herttoniemen aluesuunnitelmaan. Kaupunki jätti kyseisen lausunnon pois silloisesta vuorovaikutusmateriaalista, ja tässä yhteydessä myös se tulee arkistoiduksi aluetta koskevan aineiston joukkoon.

Lue lisää, https://drive.google.com/file/d/1rEmzp7mOkxsU_iGA8-3Es56QHywqXBB5/view?usp=sharing

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA