EtusivuKannanotot ja lausunnotMielipide Kivinokan asemakaavaluonnokseen

Mielipide Kivinokan asemakaavaluonnokseen

Herttoniemi-seura kiittää kaupunkisuunnittelijoita siitä, että joissain asioissa aiempi lausuntomme on otettu huomioon. Erityisen suuren kiitoksen ansaitsee, että Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen läpi ei aiota vetää rantareittiä. Vanhan metsän alueella on myös havaittavissa kulunohjausta kaatuneiden puiden avulla, joilla ylimääräisiä polkuja pyritään vähentämään. Luonnoksen tekeminen asemakaavasta myös osoittaa, että osallisia on haluttu kuunnella ja antaa heille vielä mahdollisuus esittää näkemyksensä ennen päättäjille annettavaa ehdotusta. Kiitos tulee myös Kivinokan kärkeen suunniteltavasta saunasta, joka toivottavasti tuo myös talviuintipaikan tullessaan olemassa olevalle uimarannalle. Urheilukenttien ottaminen yleiseen käyttöön ansaitsee kiitoksen sekin.

Kaavaluonnoksessa on valitettavasti kuitenkin myös aihetta kritiikkiin, joka liittyy joihinkin osiin rantareittiä sekä autoilun lisäämispyrkimyksiin Kivinokassa uusia parkkipaikkoja suunnittelemalla, jopa arvometsään!

Rantareitti ja muu reitistö

Pääosaltaan rantareitin linjaus on hyvä, ja se noudattaa jo ennestään olemassa olevia hiekkateitä. Uusilla reitin osilla pitää ottaa luonto korostetusti huomioon.

Rantareitti on syytä pitää Kivinokassa keinovalaisemattomana. Tarkempia perusteluja esitetään kohdassa ”Kivinokan lepakkoalueet ja hyönteiset”. Lisäksi onhan ulkoilijoillakin paremmat mahdollisuudet nauttia vaikkapa auringonlaskuista merenrannalla, jos keinovalot eivät häiritse tunnelmaa. Ihmiset kannattaa totuttaa siihen, että taskulampun voi ottaa iltakävelylle mukaan, eikä ainakaan kaikkia reittejä tarvitse aina valaista.

Vanhan metsän luonnonsuojelualueen eteläpuolella olevan korkean kallion länsipuolella oleva rantareitin osa on tarpeeton, koska rantareitin voisi ohjata jo ennestään olemassa olevaa uraa pitkin, kun sitä jatkettaisiin kallion jälkeen edelleen lounaaseen violettiä katkoviivaa pitkin, kunnes saavutaan monitoiminurmen reunaan, josta pohjoiseen kulkee tälläkin hetkellä hiekkatie, joka leikkaa suunnitellun rantareitin. Tällä tavoin ei pirstottaisi tarpeettomasti vanhaa metsää edes luonnonsuojelualueeseen kuulumattomassa eteläosassa, eikä mökkialuettakaan tarvitsisi myöskään halkaista rantareitin takia turhaan. Vanhan metsän eteläosa ja korkea kallio olisi alunperinkin ollut syytä saada mukaan luonnonsuojelualueeseen.

Suunniteltu uusi ulkoilureitti Kivinokan uimarannalta kahvilakioskille uhkaa vakavasti heikentää Kivinokan luontoarvoja alueen keskeisellä arvoluokan I lepakkoalueella ja se on aivan turha, koska hieman pohjoisempana kulkee jo tälläkin hetkellä kävelytie. Luontoalueita ei pidä turhaan pirstoa näin rinnakkaisilla reiteillä. Aikomus siirtää mökkejä on näin ollen myös turha.

Saunalahden pohjukan kautta kulkeva rantareitin osa on ongelmallinen, mutta sille on vaikea nähdä vaihtoehtoa. Se tulee kuitenkin toteuttaa niin, ettei uraa levennetä, eikä puita kaadeta sen ympäriltä. Nykyisenlevyinen reitti soveltuu siihen oikein hyvin. Mikäli siinä kohdassa aiotaan käyttää täyttömaata, sen on oltava ehdottomasti puhdistettua, etteivät vieraslajit leviäisi läheiselle luonnonsuojelualueelle. Saunalahden pohjukasta on kymmenen vuoden talkoilla saatu jättipalsami hävitetyksi, eivätkä täytemaan mukana leviävät vieraslajit olisi omiaan kannustamaan kaupunkilaisia jatkossakin talkoilemaan vieraslajien hävittämiseksi. Jyrkkään mäkeen voisi rakentaa kävelijöitä varten pienet portaat, kunhan niiden takia ei tarvitse kaataa puita.

Kivinokan parkkipaikan ja uimarannan välissä olevan kasvimaan reunassa merenrannassa on vehmas tervalepikkö. Se on tärkeä lintujen pesimäpaikka, ja siksi sen läpi ei tule rantareittiä vetää, vaan sen tulee kiertää se pellon puolelta tai liittymällä vahtikopin kohdalla jo olemassa olevaan hiekkatiehen. Linnuille on jätettävä rauhallisia, ihmisen häiritsemättömiä pesimäpaikkoja, joita ei tiheään mökkejä sisältävässä metsässä ole kovin runsaasti. Lisäksi rannoilla on oma lintulajistonsa, joten siksikään rantareitin takia ei pidä hävittää tai pirstoa tiheikköjä.

Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualue

Kivinokan vanhan metsän läpi ei onneksi suunnitella mitään kävelyteitä, vaan liikkuminen siellä tapahtuu polkureittiä pitkin. Kosteisiin kohtiin tällä polulla olisi hyvä saada pitkospuut. Tärkeintä ja kiireellisintä on saada maastopyöräily pois vanhan metsän suojelualueelta, ja tätä varten olisi pystytettävä selvät kieltokyltit ja valvontaa olisi parannettava. Jalan tapahtuvan liikkumisen ohjailussa on havaintojen mukaan toimittu mallikelpoisesti.

Luonnonhoito Kivinokan alueella

Ylimitoitettua metsänhoitoa ei tule harjoittaa Kivinokassa. Kivinokan vahvuus ja ominaispiirre on nimenomaan sen luonto, eivätkä isot hakkuut sovellu sinne. Ainoastaan selvästi vaaralliset yksittäiset puut on perusteltua poistaa reittien tai mökkien läheltä. Liialliset aukot lisäisivät myös tuulivahinkoja puustossa. Nyrkkisääntönä on pidettävä, että tarvittavat yksittäisten puiden poistot on voitava tehdä metsurin avulla, monitoimikoneet eivät kuulu Kivinokkaan eivätkä ulkoilumetsiin ylipäätään muuallakaan. Jos suinkin mahdollista, kaadettu yksittäinen puu on jätettävä maastoon lahopuuksi. Jos tämä ei ole mökkeilyalueella mahdollista, puu tulee jättää mökkiläisten käyttöön polttopuuksi, jotta puunkuljetuksesta ei aiheutuisi maastoon pahoja jälkiä.

Kivinokan luontokartoitus

Kivinokan luonto tulee kartoittaa muuallakin kuin vanhan metsän luonnonsuojelualueella. Mökit ovat ainakin suurimmalta osaltaan luontoon sopeutuneita, ja on hyvin todennäköistä, että myös mökkialueella luontoarvot ovat korkeat. Samalla tulee selvittää mökkien piha-alueiden vaikutusta luontoon.

Kivinokan lepakkoalueet ja hyönteiset

Kivinokka on erityisen merkittävää lepakkoaluetta. Helsingin luontotietojärjestelmässä kuvaillaan lepakkoalueita ainakin sivuilla

https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/176375/

https://kartta.hel.fi/ltj/feature-report/182291/

Lepakot ovat luontodirektiivin mukaan tiukasti suojeltuja lajeja, mikä edellyttää, ettei niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ole lupa mitenkään heikentää, vaan erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden yhteydessä ne on aina säilytettävä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei metsiä tule hakata liian voimakkaasti, tervalepikköjä ja vanhoja puita ei saa tuhota ja etenkin sitä, että keinovalaistusta ei pidä lisätä. Jo nyt Kivinokan valaistu keskuskuja karkottaa viiksisiippoja. Siksi ainakaan Kivinokan viiksisiippa-alueilla ei tule lisätä keinovalaistusta. Muutenkaan reiteillä, kuten rantareitillä valaistus ei ole välttämätön.

Keinovaloilla on sekin ikävä ominaisuus, että hyönteiset jäävät niiden vangeiksi ja nääntyvät. Helsingin luontoalueilla on nimenomaan tärkeää huolehtia luonnon monimuotoisuudesta, ja hyönteisten väheneminen uhkaa ekosysteemien toimintaa, koska ne muodostavat ravintoketjujen perustan.

Vieraslajit

Kivinokassa tulee kartoittaa haitallisten vieraslajien esiintymistä, ja laatia niiden poistamiseksi suunnitelma. Kivinokassa on havaittu ainakin jättipalsamia, kurtturuusua, japanintatarta, komealupiinia sekä kanadanpiiskua tai muita sen lähisukuisia piiskulajeja. On myös syytä muistaa, että maisemien avaukset puita poistamalla antaisivat vieraslajeille paremmat olosuhteet levitä laajemmalle alueelle. Siksikään isommat hakkuut eivät sovellu Kivinokkaan.

Kivinokan palvelut

Kivinokassa sijaitsevien urheilukenttien siirtäminen yleiseen käyttöön on hyvä ajatus, ja tällä tavoin lisätään Kivinokan virkistysmahdollisuuksia laajemminkin helsinkiläisten keskuudessa. Herttoniemenkin urheiluharrastusmahdollisuuksia ne lisäävät merkittävästi, varsinkin jos niistä tiedotetaan hyvin.

Suunniteltu sauna sopii hyvin Kivinokan kärjen tuntumaan. Tähän kun lisätään talviuintipaikka, Kivinokan virkistyskäyttö myös talvella lisääntyy tuntuvasti, ja voi myös antaa mahdollisuuden esimerkiksi ympärivuotisille kahvilapalveluille kahvilakioskissa.

Mikäli Kulosaaren kartanon läheisyyteen suunniteltavat leirintämökit toteutuvat, ne tulee rakentaa puiden väliin niin, ettei puita tarvitse kaataa. Alueella on komeiksi varttuneita vaahteroita, joista on kehittynyt olennainen osa kartanon ympäristöä.

Autot ja Kivinokka

Suunnitelmassa aiotaan lisätä parkkipaikkojen määrää Kivinokassa. Kivinokan viehättävyys on kuitenkin luonnossa, jonka nautinnollisuutta autoilu vähentää. Kivinokan niemi tulisikin Seurasaaren tapaan sulkea autoilta, ja ainoastaan liikuntarajoitteisuuden perusteella sinne saisi ajaa. Nykyään puomikin on ollut liian usein auki, ja tämä houkuttelee erityisesti Kivinokan kärkeen kaljaporukoita.

Nykytekniikalla luulisi olevan helppoa älypuomien avulla suodattaa Kivinokkaan vain liikuntarajoitteiset autoilijat, ja muut saisivat jättää autonsa Itäväylän varteen tehtäville parkkipaikoille. Etäisyydet Kivinokassa ovat lyhyitä, eivätkä ne vaadi tervejalkaisilta auton käyttöä. Kivinokkaa lähellä on kaksikin metroasemaa, joista molemmilla on myös parkkitilaa, Herttoniemen metroasemalla jopa parkkihalli. Kivinokassa voisi myös pyörähtää silloin tällöin palvelubussi.

Suunnitelluista uusista parkkipaikoista ainoastaan Kippalahdensilmukan ja Itäväylän välissä sekä siirtolapuutarhan eteläpuolella olevat parkkipaikat voisivat jäädä olemaan, muualla tulisi autoilua rajoittaa.

Parkkipaikkaa esitetään myös Naurissalmen sillan ja venesataman väliseen metsikköön. Toivottavasti tuo merkintä on vain erehdys eikä arvovalinta, koska kyseinen metsä on luokiteltu C5-luokan arvometsäksi. Sellaisen tuhoaminen parkkipaikan takia olisi skandaali.

Viljelypalstojakaan ei tule parkkipaikoilla nakertaa. Viljelypalstat ovat varsin vakiintunut osa alueen kulttuurihistoriaa ja pitää yllä Kulosaaren kartanon historiallisen alueen avointa tilarakennetta.

Helsingissä 2.11.2020

Herttoniemi-seuran kaavatyöryhmä

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA