EtusivuKannanotot ja lausunnotMielipide Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä

Mielipide Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä

Herttoniemi-seura tervehtii tyytyväisyydellä suunnitelmia muodostaa Kivinokan vanhasta metsästä suojelualue. Perusteet suojelualueelle ovatkin erittäin vahvat, kuten siihen liittyvästä aineistostakin ilmenee.

Herttoniemi-seura esittää suojelualueen rajauksen laajentamista. Alueen kaakkoispuolella on laaja ja korkea kallioalue, joka on syytä saada mukaan suojelualueeseen. Samoin suojelualueen tulee ulottua aivan merenrantaan saakka. Näin muodostetaan yhtenäinen suojelualue Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen kanssa.

Herttoniemi-seura on myös tyytyväinen siitä, että suojelua kiirehditään. Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistuminen suojelupäätöksen jälkeen ei ole ongelma, kunhan tästä ei seuraa suojelun tason heikkenemistä. Myöskään suojelualueen rajaus ei saa pienentyä kiirehtimisen takia, ja rajauksen tulee olla laajennettavissa myös edellä esitetyllä tavalla viimeistään hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Ehdotukset rauhoitusmääräyksiksi vaikuttavat perustelluilta ja hyviltä. Moottoriajoneuvolla liikkumisen osalta riittäisi todeta, että se on kiellettyä. On vaikea nähdä välttämätöntä syytä edes suojelualueen hoidon kannalta, että metsään pitäisi päästä moottoriajoneuvolla. Luontoalueiden,varsinkin luonnonsuojelualueiden hoidossa tulee käyttää menetelmiä, jotka eivät jätä jälkiä

luontoon. Jos alueella pitää esimerkiksi uusia pitkospuurakenteita tai vastaavia, tarvikkeet on mahdollista kuljettaa metsään tai sieltä pois vaikkapa kantamalla tai hevosen avulla. Turvautuminen konevoimaan aiheuttaa luonnolle tarpeetonta vahinkoa. Pelkkä kustannusten minimointi ei saa olla ratkaiseva tekijä, vaan ensisijaisesti tulee ottaa huomioon luonnon säilyminen.

Sallitun toiminnan kohdalla tulee määritellä, että edes vaarallisiksi arvioituja puita ei kuljeteta suojelualueelta pois, vaan ne tulee jättää lahopuuksi. Lahopuiden avulla on myös mahdollista ohjata kulkua niin, että epäviralliset polut eivät houkuttele kulkijoita. Vanhan metsän säilyminen kulumattomana edellyttää, että suurin osa kulkijoista käyttää virallisia polkuja. Siksi reittien kosteisiin kohtiin on syytä rakentaa pitkospuut, jotta polut eivät lähde leviämään.

Helsingissä 13.10.2017

Tarja Merivirta
Puheenjohtaja

Toni Amnell
Johtokunnan jäsen

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA