Muistutus koskien Karhunkaatajan alueen asemakaavaehdotusta nro 12550

18

Vartiokylä, Myllypuro, korttelit 45351–45366, Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi, suojaviher- ja katualueet, Vartiokylä, Myllypuro, kortteli 45239 sekä puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, suojaviher- ja katualueet ja kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 43169 ja 43170 (piirustus nro 12550: Karhunkaatajan alue). Alue sijaitsee mm. Viilarintien ympäristössä Myllypuron vesitornin lounaispuolella, Lounais-Myllypurossa ja vähäisiltä osiltaan Herttoniemen pohjoisosassa, dnro HEL 2013-004412.

Lue Herttoniemi-seuran muistutus