Rakel Hiltunen (SDP)

omenapuunettiin.jpg
omenapuunettiin.jpg

http://www.rakelhiltunen.com/
rakel.hiltunen@eduskunta.fi

Olen helsinkiläisten kansanedustaja Herttoniemestä.

Päiväni täyttyvät ihmisten yhteisten asioiden hoitamisesta. Se on minulle
intohimo.
Olen aikanaan kasvanut politiikkaan Helsingin sosiaalilautakunnan kautta, joka
avasi minulle ikkunan ihmisten arkielämään. Erilaisissa kansalaisjärjestöissä
toimiessani pääsen edelleen näkemään vammaisten, pitkäaikaissairaiden,
terveydenhuollon, lastensuojelun ja vanhustenhoidon tilaa tänäkin päivänä. Se
pitää yllä kipinän olla vaikuttamassa näihin asioihin myös
kaupunginvaltuustossa.

Itselleni rakkaan Helsingin haluan sellaiseksi, että täällä on ihmisten hyvä
asua. Haluan, että kaupunki pitää ihmisistä huolta vastaten itse
peruspalveluistaan, rakentamalla kohtuuhintaisia asuntoja ja ylläpitämällä
sujuvaa joukkoliikennettä. Haluan myös, että Helsinki huolehtii siitä, että ne
ihmiset, jotka pitävät huolta terveydestämme ja hyvinvoinnistamme voivat itse
myös hyvin ja jaksavat.

Välitän ihmisistä, siksi olen mukana.

1. Miten parantaisit Herttoniemenrannan nuorison hyvinvointia seuraavan
neljän vuoden aikana?

Koulujen laadukas opetus ja turvallinen työskentelyilmapiiri on turvattava,
liikunnan mahdollisuuksia niin rannoilla kuin kentillä on parannettava. Koko
Helsingissä on vakavasti harkittava päivähoidon ja peruskouluoppilasryhmien
koon pienentämistä. Herttoniemenrannan nuorison hyvinvointia voidaan edistää
kotien, koulun ja nuorisotyön yhteistyöllä ja kaupungin tulee turvata yhteiset
tilat ja koordivoivan henkilön työpanos.

2. Mitä mieltä olet Kivinokan alueen rakentamisesta asuntoalueeksi?

Alue jäi viime yleiskaavasta selvitysalueeksi. Asumisen mahdollisuuksia lähelle
metroasemaa on syytä edistää, mutta Kivinokan varsinainen alue on osa
Helsinkiläistä vihreyttä. Olen selkeästi kannattamassa Kivinokan säilyttämistä
nykyisessä käytössä.

3. Miten valtuutettuna edistäisit keskeneräisten Herttoniemenrannan ja
koko Herttoniemi-projektin valmistumista?

Kaupungin pitää tässä suhdannetilanteessa rohkeasti investoida asumiseen ja
käynnistää myös kovan rahan tuotantoa. Näin keskeneräiset alueet saadaan myös
viimeisteltyä. Haasteena on metroaseman ja K-Hertan alueen rakentuminen
meneillään olevan suunnittelukilpailun avulla. Herttoniemenranta ja
Länsi-Herttoniemi tarvitsevat yhdistävän, viihtyisän ”keskustan”.

4. Miten Kruunuvuoren alueen liikenne tulisi mielestäsi järjestää?

Alkuun vesibussi joukkoliikennelippujen hinnalla ja mahdollisimman nopesti
ratikkayhteys. Myös Herttoniemen maaliikenne vaatii omia investointejaan.

5. Miten haluaisit Herttonmiemen aluetta kehitettävän ja miten itse pyrkisit
vaikuttamaan sen kehittämiseen?

Hertsikka on tulevaa Keski-Helsinkiä ja alue kehittyy meidän kaikkien
yhteistyöllä komeasti. Asumisen, työnteon, koulutuksen ja vapaa-ajan
mahdollisuudet ovat jo nyt hyvät ja ne pitää tulevaisuudessakin turvata. Kun
unelmoidakin saa niin haluan nähdä kaksikymmentä vuotta vireillä olevan
uimahallin toteutumisen.