EtusivuHerttoniemi-seuraRekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Herttoniemi-seura ry
PL 237, 00811 Helsinki
herttoniemiseura@gmail.com

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Karoliina Arola

herttoniemiseura@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Herttoniemi-seuran jäsenten, talivuimareiden ja viljelypalstan vuokraajien rekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Ylläpidetään seuran jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimia henkilötietoja ja muita yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisia tietoja viljelypalastan vuokraajista, talviuimareista, mainostajista ja seuran telttojen vuokraajista. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.Jäseniltä laskutetaan vuosittan jäsenmaksu, palstalaisilta palstan vuokra, ja uimareilta kausimaksu. Mainostajilta ja teltan vuokraajilta laskutetaan sen mukaan, miten ovat mainostaneet seuran lehdessä ja vuokranneet telttoja.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavia tietoja:
– Yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
– Jäsenyystiedot (jäsenyyden alkamisajankohta)
– Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
– Lisätiedot (uimakopin avain, palstatiedot, laskutustapa (posti,s-posti))
– Jonotustieto palstanhakijoista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö hakee jäsenyyttä, haluaa aloittaa talviuinnin, vuokrata palstan tai teltan, tai mainostaa lehdessä. Henkilöt myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle. Seuraan liittyvien jäsenten ja uimareiden tietoja kerätään liittymislomakkeella, https://www.flomembers.com/herttoniemi/members/application/createApplication

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti millekään taholle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Manuaalista aineistoa (palstojen jonotuslista) käsittelee nimetty henkilö. Tiedot säilytetään ja virustorjunnasta huolehditaan tietoturvan nykyaikaisten käytäntöjen mukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja FloApps Oy). Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:
1. Jäsenrekisterin dataliikenne on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella.
2. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä sähköpostilla.
3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan järjestelmälokiin.
Kohteesta <https://floapps.eu/support/knowledgebase.php?article=112&language=English>

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA