EtusivuKannanotot ja lausunnotKannanotto Siilitien - Kettutien alueen asemakaavaluonnokseen

Kannanotto Siilitien – Kettutien alueen asemakaavaluonnokseen

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Herttoniemi-seuran mielipide Siilitien – Kettutien alueen asemakaavaluonnokseen

Olemme tutustuneet kaavaluonnokseen ja esitämme siitä seuraavat huomiot:

1.ALUEEN PALVELUT

Kaavoitettava alue on ollut julkisten, avointen kaupunkitilojen keskittymä jo usean vuosikymmenen ajan. Terveyskeskus, sairaala, kirjasto, nuorisotalo, liikuntasali, sosiaalitoimen tilat ja seurakuntatalo on rakennettu alueelle, joka on Länsi-Herttoniemen ytimessä. Asukkaat ovat näihin palveluihin tyytyväisiä ja käyttävät niitä paljon. Näitä palveluja käyttävät myös lähikaupunginosien asukkaat ja tilat ovat julkisten liikenneyhteyksiensä vuoksi helposti saavutettavissa. Metroasema on 500 metrin päässä, bussit J80, 81 ja 79 pysähtyvät rakennuksen viereen.

Kivenheiton päässä kaava-alueesta on kolme koulua: Herttoniemen yhteiskoulu, Ahmatien ala-asteen koulu ja Siilitien peruskoulu. Kirjasto ja nuorisotalo toimivat loistavasti tässä miljöössä. Kirjasto palvelee myös sairaalan ja terveyskeskuksen kävijöitä, kuten myös vastapäisiä vanhusten palvelutaloja.

Seurakuntatalo jo suljettu ja tilat kokoontumiseen ja harrastamiseen ovat sen myötä vähentyneet. Julkisen tilan tarve kuitenkin on lisääntymässä. Alueelle on lähivuosina tulossa runsaasti lisää asukkaita. Paitsi nyt käsiteltävänä olevaa kaavaa, on jo tiedossa Siililaakson pientaloalueen kaavoittaminen vain muutaman sadan metrin päähän.

Länsi-Herttoniemen sosiaalinen rakenne edellyttää julkisten palvelujen tukea. Kaupungin viimeisimmän tilastokirjan mukaan 1.1.2012 Länsi-Herttoniemessä oli 8078 asukasta ja 5195 asuntoa. Asuntokannasta vuokra-asuntoina oli 59,9 %, kun kaupungin keskiarvo on 44,7 %. Kaupungin vuokra-asuntoja on 41,5 % asuntokannasta, kun kaupungin keskiarvo on 14,8 %. Kaupungin vuokra-asuntoja Länsi-Herttoniemessä hallinnoivat sekä Siilitien kiinteistöt että Roihuvuoren kiinteistöt.  

Nyt kaavoitettava alue rajautuu Siilitiehen, joka on yksi kaupungin isoimmista vuokratalo-alueista. On erityisen tärkeää, että Siilitien alueen asukkailla on kävellen saavutettavia, kaikille avoimia matalan kynnyksen tiloja ja palveluita.

Nykyään suosittu visio lähikirjastosta kulmakunnan olohuoneena edellyttää yhteisöllisyyttä, toimintaa kaupunginosan sydämessä. Asukkaiden laajempaa yhteistyötä Herttoniemen kirjaston kanssa onkin jo suunniteltu. Kirjaston – nuorisotalon – liikuntasalin rakennusta tulisi kehittää jatkossa Herttoniemi-talona, jossa olisi monipuolista toimintaa ja palveluja kaikille herttoniemeläisille.

Julkisten palveluiden hävittäminen alueelta ja niiden mahdollinen uudelleenrakentaminen metrokeskuksen yhteyteen ei ilahduta Länsi-Herttoniemen asukkaita. Metroaseman tienoo on tunnettu levottomana ja siellä käydään tunnetusti myös huumekauppaa. Asukkaat poimivat huumeruiskuja metroaseman ympäristöstä säännöllisesti. Metroasema ympäristöineen on erityisen sopimaton lasten ja varhaisnuorten vapaa-ajanviettopaikaksi.

Herttoniemenrannan julkiset palvelut ovat jääneet pitkälti rakentamatta. Metroasema saattaisi sopia niitä varten. Sinne ei kuitenkaan tule rakentaa lapsille tai varhaisnuorille tarkoitettuja palveluita, joiden paikka on Herttoniemenrannan sisällä.

Siilitien – Kettutien kaava-alueelle on suunniteltu asuntoja sadoille ihmisille, mutta ei yhtään lasten päiväkotia. Päiväkoti on kuitenkin välttämätön, jos muutamiakin kerrostaloja tulee. Länsi-Herttoniemen nykyiset päiväkodit ovat aivan täynnä.

Olemme tyytyväisiä siihen, että kaavaluonnoksessa on suunniteltu erityisasumisen korttelialue (palvelutalo) Teboilin huoltoaseman tontille.

Siilitielle on toivottu keskikokoista kauppakonseptia, joka integroituisi muuhun rakennuskantaan eli kivijalkakauppaa.

2.LUONTO

Kaava-alueella on vanhastaan lehtokolmioksi kutsuttu puisto luonnonvaraisine saarnineen (kaavassa Saarnipuisto). Tätä puistoa arvostetaan komeiden puiden takia. Puisto muodostaa maisemallisen maamerkin isojen teiden risteyksessä. Haluamme säilyttää puiston nykyisessä koossaan. Kaavaluonnoksessa puistosta katoaisi iso pala liikenneympyrän alle. Ongelma voidaan ratkaista säilyttämällä Kettukujan linjaus nykyisellä paikalla.

Kaavassa tulee antaa määräyksiä istutuksista, kuten täysi-ikäisten puiden säilyttämisestä. Alueen keskellä kulkeva puro on säilytettävä vapaana. Toivomme myös, että ainakin osa Siilitien ja Siilikujan kulmassa olevasta kalliosta säilytetään, kuten Länsi-Herttoniemessä tapana on.

3.ARKKITEHTUURI JA RAKENNUSTEN KORKEUS

1950-luvun kauniin ja yhdyskunnallisesti onnistuneen alueen uudisrakentaminen pitää tapahtua harkiten. Tavoitteeksi on otettava laadukas, uutta luova kerroksellisuus, joka täydentää miljöötä miellyttävästi.

Länsi-Herttoniemen lähiympäristön suunnitteluohjeesta KSV 1994:15 todetaan: ”Uudisrakentamisessa on otettava huomioon alueen puistomainen, ehyt viisikymmenlukuinen ilme”. Tätä ohjetta tulisi noudattaa. Luonnoksessa esitetty kaava-alue tuntuu ympäristöönsä nähden kohtuuttoman massiiviselta. Siilitien varrelle tulevien talojen sallittu korkeus tulisi olla korkeintaan VII kuten vastapäisissä taloissa tien toisella puolella. Korkeiden talojen määrä tulisi pudottaa neljästä kolmeen. Näin lehtokolmiokin voitaisiin säästää kokonaan.

Kettutien varrelle sopisivat parhaiten III-kerroksiset townhouse-tyyppiset talot. Niihin saataisiin myös Herttoniemessä kysyttyjä isompia perheasuntoja. Alueelle sopisi ryhmärakennuttamista, jolla on historiallisia juuria Herttoniemessä. Aikanaan tänne nousi mm. “lentäjien talo”, “poliisien talo”, “verovirkailijoiden talo”, “skdl:n talo” ja ainakin yksi hartiapankkirivitalo.

Kirjasto ja nuorisotalo ovat osa Kirsti ja Erkki Helamaan ja myöhemmiltä osiltaan Helsingin kaupungin rakennusviraston suunnittelemaa kompleksia. Rakennus edustaa hyvin ja kauniisti sijoitettuna oman aikakautensa rakennuskantaa Herttoniemessä. Matalahkona se soveltuu erinomaisesti maastoon ja keventämään nyt kaavoitettavan alueen yleisilmettä. Kirjaston rakennus on hyväkuntoinen, eikä sen purkamisessa tästäkään syystä olisi mitään mieltä.

4.AIKATAULU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Julkisten palvelujen poistoa alueelta on perusteltu sillä, että korvaavia palveluja rakennetaan metrokeskuksen tiloihin. Mitään sitovia päätöksiä näistä rakennushankkeista ei vielä ole tehty. Rakentamisen aika, jos se tulee, on vuosien päässä. Palvelujen saatavuuteen ei saa tietenkään tulla minkäänlaista katkosta. Edellä kuvattujen seikkojen vuoksi esitämme, että kaavan osa-alue I (entinen seurakuntatalon tontti ja entinen Teboilin tontti) suunnitellaan uudestaan. Kaavan osa-alue II (kirjaston ja nuorisotalon tontti) irrotetaan kaava-alueesta

Helsingissä 20.3.2013

Herttoniemi-seura ry

Hilkka Helsti,

puheenjohtaja

Tuoreimmat

SEURAA SOMESSA